Noen kilder for kunnskap - Oppdatert 15.11.2022


Skriftene i NT er fra skrevne kopier, av kopier fra orginaltekstene. Disse kopiene ble skrevet på ark laget av papyrus, og takket være den tørre sanden i Egypt ble de mer eller mindre bevart for oss i ettertid. Den romerske keiser Diokletian (243-313) satte i gang en forfølgelse av de kristne i 303 og fikk en stor mengde skrifter brent. Det kan ha hatt betydning for at vi i dag ikke har de eldste mulige utgaver av skriftene.

Avskriftene kan også kan si noe om ideologiske og teologiske grep som ble tatt gjennom de som skrev nye kopier, og som kan se ut til å ha fått konsekvenser for bl.a. kvinnens stilling i "Veien" og Jesu natur.(derTertullian (ca 160-220 "fant opp" ordet "treenighet" og en del andre ord - og i dette gjelder det å ha lange tankers forståelse).

- Koiné-gresk; mellom moderne gresk og gammelgresk, er det skriftlige grunnspråket i NT (og noe arameisk; som i Mark 15,34).

- Det er også en mulighet for at Matteusevangeliet ble opprinnelig skrevet på arameisk. Det kan sies å være tydelig i en av saligprisningene der det meningsløse... "fattige i ånden" ser ut til å være "ydmyke" fra arameisk.

- En referanse (dessverre som f.eks.i "Junia-saken") brukt av teologer av NT på gresk: Nestle-Aland - Novum Testamentum Graece

- Nettbibel til Det Norske Bibelselskap - og Bibelen på mange språk: BibleGateway

- "Tidligkristne apokryfer" - Bokklubbens serie "Verdens Hellige Skrifter" der jeg mener beretningen om apostelen Paulus og apostelen Thekla er viktig for historien.

- Bible Hub, leksikon og Wikipediasider; norsk og engelsk (og flere språk)
Tema "temptation" har interssant innhold på engelske Wikipedia. På den norske er det visst ikke nødvendig... Jeg har det på denne side..

- Nettstedet Early Christian Writings

-


- "The temptation-clause of The Lord´s Prayer" - Margaret Demers - (Masteravhandling McMaster University 1993)

- "The Lord´s prayer in the first century" - Simon J. Kistemaker (1930-2017), professor, Reformed Theological Seminary.

- "The ‘Our Father’ Explained by the Church Fathers" - På bloggen "Christian Platonism"

- "Tertullian, Cyprian, And Origen On The Lord's Prayer"- Alistair Stewart-Syks, Professor General Theological Seminary in New York- : (St. Vladimir's Seminary Press - 2004) Youtube for dette.

- "Junia: The First Woman Apostl" - Eldon Jay Epp, professor - ( Fortress Press, 2005)

- "Jesus feilsitert - slik forandret de Bibelen" - Bart D. Ehrman, professor i religionsvitenskap ved University of North Carolina, oversatt av Tor Egge (Papp forlag 2006.) Boken er ikke lenger i salg, men tilgjengelig fra biblioteker. Et kapittel i boken

- "The Lord´s Prayer in the Early Church: The Pearl of Great Price" - Roy Hammerling, professor Concordia College - (Palgrave MacMillan - 2010)

- "Jesus - The Jew No One Knows" - D.C. Smith, professor em.: (2011)

- "Ny Bibel, nye perspektiver - Grunntekster, oversetttelse og teologi" - Årstein Justnes, professor Universitetet i Agder, Hallvard Hagelia, professor, Ansgar Høgskole og Tor Vegge, professor, Universitetet i Agder (redaktører -:(Portal Forlag 2013)

- “De første kristne" Sjur Jansen – (e-bok) - 2016

- "Gjenoversettelse av hellige tekster" Nora S. Eggen, Nina Zandjani og Tor Ivar Østmoe (red.)- (Hermes Academic Publishing - 2019)

- "The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings" ( 7th Edition ) - Bart D. Ehrman, professo,r University of North Carolina, Chapel Hill (Oxford University Press 2019)

- "Jesus i oversettelse - Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011" - Morten Beckmann, førsteamunuensis ved Universitetet i Agder: En bokutgave av hans doktorgradsarbeide, for en større gruppe lesere, med tillegg, også for gratis lesning. (Cappelen Damm 2019)
Et innlegg i Vårt Land (papir og i Verdidebatt) 2020 fra han: Har Bibelselskapet en agenda?

- "Jesus døde ikke for våre synder - Han vekket oss", Helge Hognestad, prest og forfatter,Solen forlag 2022Noe musikk:

- Bønnen sunget på orginalspråket; arameisk

- John Tavener (1944-2013): The Lord's Prayer

- Keltisk salme fra 700-tallet: Be thou my vision - På norsk som Deg å få skode