Thomasevangeliet


1. Og han sa: Den som har funnet meningen med disse ord, skal ikke smake døden.

2. Jesus sa: Den som søker skal ikke slutte å søke før han finner, og når han finner, skal han bli rystet, og når han blir rystet, skal han undre seg, og han skal være herre over alt.

3. Jesus sa: Når de som leder dere, sier til dere: ”Se Riket er i Himmelen!” så må jo Himmelens fugler komme før dere.
Når de sier: ”Det er i havet!” så må jo fiskene komme før dere. Nei, Riket er i deres indre og fremfor deres øyne. Når dere kjenner dere selv, da skal dere bli kjent, og dere skal vite at dere er sønner av den levende Far. Men hvis dere ikke kjenner dere selv, da er dere i fattigdom, ja, dere er fattigdommen.

4. Jesus sa: Oldingen med alle sine dager skal ikke nøle med å spørre et lite barn på sju dager om livets sted, og han skal leve; for mange som er de første, skal bli de siste, og de skal bli én eneste.

5. Jesus sa: Kjenn det som er fremfor ditt ansikt; og det som er skjult for deg, skal bli åpenbart for deg; for ikke noe er skjult som ikke skal bli åpenbart.

6. Disiplene spurte ham: Vil du at vi skal faste, og hvordan skal vi be? Skal vi gi almisser, og hvilke spiseregler skal vi overholde? – Jesus sa: Lyv ikke, og gjør ikke det som dere hater, for alt er åpenbart for himmelen. For ikke noe er skjult som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe som er tildekket, skal forbli uten å bli avslørt.

7. Jesus sa: Lykkelig er den løve som mennesket fortærer, så løven blir til menneske! Men ulykkelig det menneske som løven fortærer, så løven blir til menneske!

8. Og han sa: Mennesket likner den kloke fiskeren som kastet garnet sitt i havet; han trakk det opp fullt av fisk. Blant dem fant han en stor, fin fisk. Den kloke fiskeren kastet alle de små fiskene tilbake i havet. Han valgte uten å nøle den store fisken. Den som har ører å høre med, skal høre!

9. Jesus sa: Se, en såmann gikk ut. Han fylte sin hånd. Han strødde ut. Noe falt på veien; fuglene kom og samlet det opp. Noe falt på steingrunn og slo ikke rot i jorden og sendte ikke aks opp mot himmelen. Noe falt i tornebusker som kvalte såkornene, og markene spiste dem opp. Men noe falt i den gode jord, og de ga god avling: den bar seksti foll og hundre og tjue foll.

10. Jesus sa: Ild har jeg kastet på verden, og se, jeg vokter den inntil den brenner.

11. Jesus sa: Denne himmel skal forgå, og den ovenfor skal forgå, men de døde er ikke levende, og de levende skal ikke dø. Den dag da dere fortærte det døde, gjorde dere det levende. Når dere kommer inn i Lyset, hva vil dere da gjøre? På den dag da dere var ett, ble dere to, men når dere er blitt to, hva vil dere da gjøre?

12. Disiplene sa til Jesus: Vi vet at du vil forlate oss. Hvem er det som skal herske over oss? Jesus sa til dem: Hvor dere enn befinner dere, skal dere gå til Jakob den rettferdige – for hans skyld ble Himmelen og jorden til.

13. Jesus sa til disiplene sine: Trekk sammenlikninger med meg og si meg hvem jeg likner! Simon Peter sa til ham: Du likner en rettferdig engel. Matteus sa: Du likner en klok filosof. Tomas sa: Mester, min munn vil overhodet ikke kunne si hvem du likner. Jesus sa: Jeg er ikke din mester, for du har drukket og har blitt full av den sprudlende kilden som stadig vokser. Jeg har selv tilmålt den. – Og han gikk til side og sa tre ord til ham. Da Tomas kom tilbake til vennene sine, spurte de: Ha sa Jesus til deg? Tomas sa: Sier jeg dere bare ett av de ordene han sa meg, vil dere ta opp steiner og kaste på meg, men ild vil komme ut av steinene og brenne dere opp.

14. Jesus sa til dem: Faster dere, vil dere synde, ber dere, vil man fordømme dere, og gir dere almisser, vil dere handle ille mot deres ånd. Og når dere drar til et hvilket som helst land og går omkring i distriktene, og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere! Helbred syke blant dem. For det som kommer inn i munnen deres, vil ikke gjøre dere urene, men det som kommer ut av munnen, det vil gjøre dere urene.

15. Jesus sa: Når dere ser ham som ikke ble født av en kvinne, så kast dere ned på ansiktet og tilbe ham – han er deres Far

16. Jesus sa: Folk tenker kanskje jeg er kommet for å spre fred over verden, og de vet ikke at jeg er kommet for å så splid på jorden, ild, sverd og krig. For er det fem i et hus, skal tre være mot to og to være mot tre, faren mot sønnen og sønnen mot faren, og de skal stå ensomme.

17. Jesus sa: Jeg vil gi dere det som intet øye har sett, det som intet øre har hørt og det som ingen hånd har rørt, og det som ikke er oppstått i noe menneskehjerte.

18. Disiplene sa til Jesus: Si oss hvordan vår ende skal bli! Jesus sa da: Har dere funnet begynnelsen, siden dere søker etter enden? For der hvor begynnelsen er, der skal også enden bli. Salig er den som vil stå ved begynnelsen, han skal kjenne enden og skal ikke smake døden.

19. Jesus sa: Salig er den som var før han ble til! Hvis dere blir mine disipler og hører mine ord, skal disse steinene tjene dere. For dere har fem trær i Paradis som ikke forandrer seg sommer og venter, og bladene deres faller ikke av. Den som kjenner dem, skal ikke smake døden.

20. Disiplene sa til Jesus: Si oss hva himmelens rike likner! Han sa: Det likner et sennepsfrø, mindre enn alle såkorn, men når det faller på dyrket jord, skyter det opp en stor plante som blir til ly for himmelens fugler.

21. Maria sa til Jesus: Hvem likner dine disipler? Han sa: De likner små barn som har slått seg ned på en mark som ikke er deres. Når eierne av marken kommer, vil de si: ”Overlat oss vår mark!” De kler av seg foran dem for å få dem til forlate den og overgi dem marken deres. Derfor sier jeg dere: Vet eieren av et hus at tyven vil komme, vil han holde vakt før han kommer, og han vil la ham bryte seg inn i det huset som tilhører ham for å føre bort eiendelene hans. Men dere, vokt dere for verden! Væpne dere med stor styrke så tyvene ikke finner veien og kommer til dere, for da vil de finne den formuen som dere ser frem til. Måtte det være en mann blant dere med innsikt! Når avlingen er moden ville han komme i all sin hast med sigden i hånden og høste den. Den som har ører å høre med, han høre!

22. Jesus så noen barn som fikk bryst. Han sa til disiplene: Disse små som får bryst, likner dem som går inn i Rket. De sa til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå inn i riket? Jesus sa til dem: Når dere anser det som er to, for ett, og dere anser det innvendige som likt med det utvendige, og det utvendige likt med det innvendige, og det øvre likt med det nedre, og når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal være mannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig, når dere anser et øye for et øye og en hånd for en hånd, og en fot for en fot, og et bilde for et bilde, da skal dere gå inn i riket.

23. Jesus sa: Jeg vil utvelge dere, en av tusen og to av ti tusen, og de skal stå som en eneste.

24. Hans disipler sa: Vis oss det stedet der du er, så vi kan søke etter det! Han sa til dem: Den som har ører, skal høre!
Det er lys i det indre av et lysmenneske, og det opplyser hele verden. Hvis det ikke lyser, er det mørkt.

25. Jesus sa: Elsk din bror som din sjel! Pass på ham som din øyensten!

26. Jesus sa: Splinten i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget øye ser du ikke. Når du trekker bjelken ut av ditt eget øye, vil du kunne se, og så trekke splinten ut av din brors øye.

27. Faster dere ikke overfor verden, vil dere ikke finne Riket. Overholder dere ikke sabbaten som sabbat, skal dere ikke se Faderen.

28. Jesus sa: Jeg sto midt i verden, og jeg åpenbarte meg for dem i legemet. Jeg fant dem alle beruset. Jeg fant ingen blant dem som tørstet, og sjelen min var bedrøvet over menneskenes barn, for de er blinde i hjertene sine og ser ikke at de kom tomme til verden og søker tomme ut av verden igjen. Men nå er de beruset. Nå kaster de bort vinen sin – da vil de angre.

29. Jesus sa: Er legemet blitt til for åndens skyld, er det et under, men er ånden blitt til for legemets skyld, da er det et forunderlig under. Men dette undrer meg: Hvordan denne store rikdommen steg ned i fattigdom.

30. Jesus sa: Der det er tre guder, er det guder. Der det er to eller én, er jeg sammen med ham.

31. Jesus sa: En profet er ikke ansett i sin egen landsby. En lege helbreder ikke dem som kjenner ham.

32. Jesus sa: En by som er bygd på et høyt fjell og er befestet, kan ikke falle og heller ikke skjules.

33. Jesus sa: Det som du får høre enten med det ene øret ditt eller det andre, skal du preke på deres hustak! For ingen tenner et lys og setter det under en skjeppe. Heller ikke setter man det på et skjult sted, men man setter det i lysestaken, så alle som kommer og går skal se lyset fra det.

34. Jesus sa: Hvis en blind leder en blind, faller de begge i en grav.

35. Jesus sa: Ingen kan gå inn i den sterkes hus og ta noe med vold. Bare hvis han binder hendene hans, kan han plyndre huset hans.

36. Jesus sa: Bekymre dere ikke fra morgen til kveld og fra kveld til morgen over hva dere skal ha på dere

37. Disiplene sa: Når vil du åpenbare deg for oss, og når skal vi se deg? Jesus sa: Når dere tar tøyet deres av uten å skamme dere og tar av klærne og legger dem under føttene, som små barn gjør, og tråkker på dem, da skal dere se sønnen av den levende, og dere skal ikke bli redde.

38. Jesus sa: Mange ganger har dere ønsket å høre disse ordene som jeg sier til dere, og dere har ingen annen å høre dem av. Dager skal komme da dere vil søke meg og ikke finne meg.

39. Jesus sa: Fariseerne og de skriftlærde har mottatt kunnskapens nøkler, men de har gjemt dem. Selv gikk de ikke inn, og dem som ønsket å gå inn, tillot de ikke å gjøre det. Men dere skal være kloke som slanger og enfoldige som duer.

40. Jesus sa: En vinstokk ble plantet uten Faderen, og fordi den ikke står fast, skal den bli rykket opp med rot og ødelagt.

41. Jesus sa: Den som har i sin hånd, til ham skal det gis, men den som ikke har noe, han skal bli fratatt også det lille han måtte ha.

42. Jesus sa: Vær folk som går forbi!

43. Disiplene sa til ham: Hvem er du som sier dette til oss? – Av det som jeg sier dere, forstår dere ikke hvem jeg er. Men dere er blitt som jødene, for de elsker treet og hater fruktene, og de elsker frukten og hater treet.

44. Jesus sa: Den som spotter Faderen, skal få tilgivelse, og den som spotter Sønnen, skal bli tilgitt. Men den som spotter Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse verken på jorden eller i Himmelen.

45. Jesus sa: Man plukker ikke druer fra tornebusker, og samler ikke fikener fra tistler. De gir ikke frukt. En god mann bringer frem noe godt fra skattkammeret sitt, en dårlig mann bringer noe ondt frem fra det dårlige skattkammeret sitt, som er i hjertet hans. Og han sier onde ting, for ut av hjertets overflod bringer han det onde frem.

46. Jesus sa: Fra Adam frem til Johannes døperen er det blant de kvinnefødte ingen større enn Johannes døperen, så øynenehans ikke skal briste. Men jeg har sagt at den blant dere som blir som et barn, skal kjenne riket, og han skal være større enn Johannes.

47. Jesus sa: En mann kan ikke stige opp på to hester og ikke spenne to buer. En tjener kan ikke tjene to herrer. Ellers ville han ære den ene og forakte den andre. Ingen drikker gammel vin og ønsker straks å drikke ny vin. Man heller ikke ny vin i gamle vinsekker, så de ikke revner, og man heller ikke ny vin i en gammel vinsekk, for at den ikke skal ødelegges. Man syr ikke en gammel lapp på et nytt plagg, så det ikke oppstår en revne.

48. Jesus sa: Slutter to fred med hverandre i samme hus, skal de si til fjellet: ”Flytt deg!” og det skal flytte seg.

49. Jesus sa: Salige er de som står alene, og de utvalgte, for de skal finne riket! Fordi dere kommer fra det, skal dere vende tilbake til det.

50. Jesus sa: Sier man til dere: ”Hvor kommer dere fra?” så si til dem: ”Vi kommer fra Lyset, der hvor Lyset er oppstått av seg selv, det sto og det åpenbarte seg i deres bilde”. Sier man til dere: ”Er det dere?” så si: ”Vi er dets barn, og vi er den levende Fars utvalgte”. Spør man dere: ”Hva er tegnet på deres Far som er i dere?” så si til dem: ”Det er bevegelse og hvile”.

51. Disiplene sa til ham: Når vil de dødes hvile komme, og når den nye verden? Han sa til dem: Det som dere venter på, er kommet, men dere kjenner det ikke.

52. Disiplene sa til ham: Tjuefire profeter har talt i Israel, og de har alle talt i deg. Han sa til dem: Dere har forlatt den levende som er foran dere, og dere har snakket om de døde.

53. Disiplene sa: Er omskjæring gagnlig eller ikke? Han sa: Hvis den gagnet, ville deres Far avlet dem omskåret. Men den sanne omskjæring i ånden gagner fullt ut.

54. Jesus sa: Salige er de fattige, for himmelens rike er deres.

55. Jesus sa: Den som ikke hater sin far og sin mor, kan ikke bli min disippel, og hater han ikke sine brødre og søstre og tar sitt kors opp som jeg, vil han ikke være meg verdig.

56. Jesus sa: Den som har forstått verden, har funnet et lik, og den som har funnet et lik, for ham er verden ikke noe verdt.

57. Jesus sa: Faderens rike likner en mann som hadde en kornåker. Fienden hans kom om natten, han sådde ugress blant den gode sæd. Mannen tillot dem ikke å ta opp ugresset. Han sa til dem: ”Ikke ta opp ugresset og så hveten sammen med det. For på høstens dag vil ugresset være tydelig, og daskal de ta det opp og brenne det”.

58. Jesus sa: Salig er den mann som har lidd! Han har funnet livet.

59. Jesus sa: Se på den levende så lenge dere lever, for at dere ikke skal dø og så søke å se ham og ikke kunne se.

60. En samaritaner leide et lam på vei til Judea. Jesus sa til disiplene: Hva skal denne ved siden av lammet? De sa til ham: Drepe det og spise det. Han sa til dem: Så lenge det lever, vil han ikke spise det, men når han har drept det, blir det lik. De sa: Ellers vil han ikke kunne gjøre det. Han sa til dem: Søk også dere etter et sted for der selv i hvile, for at dere ikke skal bli et lik og bli spist.

61. Jesus sa: To skal hvile på en benk, den ene skal dø, den andre skal leve. Salome sa: Hvem er du, menneske, og sønn av hvem? Du satte deg på benken min og spiste ved bordet mitt. – Jesus sa til henne: Jeg er den som kommer fra den som er ett. Man ga meg av det som er min Fars. ”Jeg er din disippel”, sa hun. Jesus sa: Derfor sier jeg at hvis noen kommer og er ett, vil han være full av lys, men kommer han og er delt, vil han være full av mørke.

62. Jesus sa: Jeg sier mine hemmeligheter til dem som er verdige til dem. Hva din høyre hånd vil gjøre, skal du ikke la din venstre hånd vite at den gjør.

63. Jesus sa: Det var en rik mann som hadde mange penger. Han sa: ”Jeg vil bruke pengene mine slik at jeg kan høste og plante og fylle huset mitt med avling, så jeg ikke skal mangle noe”. Dette tenkte han i hjertet sitt, men den samme natten døde han. – Den som har ører, skal høre.

64. Jesus sa: En mann hadde gjester. Da han hadde gjort middagen klar, sendte han tjeneren sin ut for å invitere gjestene. Han gikk til den første og sa til ham: ”Min herre inviterer deg”. Gjesten sa: ”Jeg har noen penger til noen kjøpmenn, de vil komme til meg i aften. Jeg skal gå og gi ordrene mine. Jeg ber meg unnskyldt fra middagen.” Tjeneren gikk til en annen og sa til ham: ”Min herre ar invitert deg”. Men den andre sa: ”Jeg har kjøpt et hus, og man inviterer meg for én dag. Jeg får ikke tid.” – Han kom da til enda en og sa til ham: ”Min herre inviterer deg”. Han sa: ”Min venn skal gifte seg, og jeg skal holde middagen, så jeg kan ikke komme. Jeg ber meg unnskyldt.” Han gikk til enda en og sa: ”Min herre inviterer deg”. Den siste svarte: ”Jeg har kjøpt en eiendom og skal ut og hente leien. Jeg ber meg unnskyldt – jeg kan ikke komme.” Da tjeneren kom tilbake til sin herre, sa han: ”De som du inviterte til middagen, har bedt seg unnskyldt.” Herren sa da til tjeneren: ”Gå ut på veiene! De som du finner, skal du ta med deg så de kan spise middagen. Kjøpmenn og kremmere skal ikke komme inn i min Fars steder.”

65. Han sa: En god mann hadde en vingård. Han forpaktet den til noen vinbønder for at de skulle dyrke den, så han kunne få forpaktingsavgift av dem. Han sendte forvalteren sin for at vinbøndene skulle gi ham forpaktningsavgiften for vingården. De grep forvalteren og slo ham og var nær ved å drepe ham. Forvalteren kom og fortalte det til sin herre. Hans herre sa da: ”Kanskje de ikke kjente ham.” Han sendte en annen forvalter. Men vinbøndene slo også den andre. Da sendte herren sønnen sin. Han sa: ”Kanskje de vil skamme seg for min sønn.” Da disse vinbøndene visste at han var arving til vingården, grep de ham. De drepte ham. – Den som har ører, skal høre.

66. Jesus sa: Vis meg den stein som de som bygger, har forkastet. Den er hjørnestein.

67. Jesus sa: Den som kjenner alt, men mangler seg selv, mangler alt.

68. Jesus sa: Salige er dere når man hater dere og forfølger dere og ikke skjønner hvorfor man forfulgte dere!

69. Jesus sa: Salige er de som ble forfulgt i sitt hjerte! Det er de som har kjent Faderen i sannhet! Salige er de som sulter for å mette magen til den som mangler noe!

70. Jesus sa: Når dere bringer dette frem fra dere selv, skal dette som dere har, frelse dere. Hvis dere ikke har dette i dere, skal det som dere ikke har, drepe dere.

71. Jesus sa: Jeg vil ødelegge dette hus, og ingen skal kunne bygge det opp igjen.

72. En mann sa til Jesus: Si til mine brødre at de skal dele min fars ting med meg! Jesus sa til ham: Å, menneske, hvem har gjort meg til en som deler? Så vendte han seg til disiplene og sa: Mon jeg er en som deler?

73. Jesus sa: Høsten er ganske visst stor, men arbeiderne er få. Men be herren om at han vil sende arbeidere ut til høstingen

74. Han sa: Herre, det er mange rundt brønnen, men det er ingen i kilden.

75. Jesus sa: Det er mange som står ved døren, men det er de som står alene, som skal gå inn i brudekammeret.

76. Jesus sa: Faderens rike likner en kjøpmann som hadde noen varer, og som fant en perle. Denne kjøpmannen var klok. Han solgte varene og kjøpte selv bare denne perlen. Også dere skal søke etter skatten hans som ikke forgår, men som forblir stedet hvor møll ikke kommer inn for å spise, og hvor marken ikke fortærer.

77. Jesus sa: Jeg er lyset som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er utgått fra meg, og alt er kommet til meg. Kløv treet: jeg er der; løft opp steinen og dere skal finne meg der!

78. Jesus sa: Hvorfor gikk dere ut i ørkenen? For å se et strå som vaier i vinden? Og for å se et menneske som er kledt i bløte klær? Se, deres konger og stormann; det er de som er kledt i bløte klær, og de vil ikke kunne kjenne sannheten.

79. En kvinne fra mengden sa til ham: Salig er det liv som bar deg og de bryster som nærte deg! Han sa til henne: Salige er de som har hørt Faderens ord og bevart det i sannhet. For de dager skal komme da dere skal si: ”Salig er det liv som ikke har unnfanget og de bryster som ikke har diet”.

80. Jesus sa: Den som har kjent verden, fant legemet. Men den som fant legemet, for ham er verden ikke noe verdt.

81. Jesus sa: La den som er blitt rik, være konge, og la den som har makt, forsake.

82. Jesus sa: Den som er nær meg, er nær ilden, og den som er fjernt fra meg, er fjernt fra Riket.

83. Jesus sa: Bildene er åpenbare for mennesket, og Lyset som er i dem, er skjult. I bildet av Faderens Lys vil han åpenbare seg, men bildet han er skjult ved hans Lys.

84. Jesus sa: Når dere ser speilbildet deres, gleder dere dere; men når dere ser bildene av dem som var før dere, at de verken dør eller åpenbarer seg, hvor mye vil dere da kunne tåle?

85. Jesus sa: Adam oppsto av stor makt og stor rikdom, men han var dere ikke verdig, for hadde han vært verdig, ville han ikke ha smakt døden.

86. Jesus sa: Revene har sine huler, og fuglene har sine reder, men Menneskesønnen har ikke et sted hvor han kan lene hodet sitt og hvile seg.

87. Jesus sa: Ulykkelig er det legeme som er avhengig av et legeme, og ulykkelig er den sjel som er avhengig av dem begge!

88. Jesus sa: Englene kommer til dere sammen med profetene, og de skal gi dere det som er deres. Gi også dere til dem det dere har i hendene, og si til dere selv: ”Hvilken dag kommer de og tar det som er deres?”

89. Jesus sa: Hvorfor vasker dere yttersiden av begeret? Vet dere ikke at den som skapte det innvendige, er den som også skapte det utvendige?

90. Jesus sa: Kom til meg, for mitt åk er lett og mitt herredømme er mildt, og dere skal finne dere hvile.

91. De sa til ham: Si oss hvem du er, så vi kan tro på deg! Han sa til dem: Dere tyder himmelens og jordens utseende, men den som er fremfor dere, har dere ikke forstått, og denne tid forstår dere ikke å tyde.

92. Jesus sa: Søk, og dere skal finne, men det som dere spurte meg om i de dager, og som jeg ikke fortalte dere den gang, vil jeg gjerne fortelle nå, men dere søker ikke etter det.

93. Gi ikke det hellige til hundene, så de ikke kaster det på dyngen. Kast ikke perler for svin, for at de ikke skal bite dem i stykker.

94. Jesus sa: Den som søker, skal finne; for den som banker skal det bli åpnet opp

95. Jesus sa: Har dere penger, så lån ikke ut mot renter, men gi dem til den som dere ikke vil få dem igjen fra!

96. Jesus sa: Faderens rike likner en kvinne; hun tok litt surdeig og eltet det i mel. Hun laget det til store brød. Den som har ører, skal høre.

97. Jesus sa: Faderens rike likner en kvinne som bærer en krukke full av mel og går en lang vei. Krukkens hank gikk i stykker. Melet strømmet ut bak henne på veien. Hun visste det ikke, hun hadde ikke oppdaget uhellet. Da hun nådde frem til huset sitt, satte hun krukken ned. Hun fant den tom.

98. Jesus sa: Faderens rike likner en mann som ville drepe en stormann. Han trakk sverdet i huset sitt og stakk det gjennom veggen for å få vite om hånden hans kunne stikke det inn. Så drepte han stormannen.

99. Disiplene sa til ham: Brødrene dine og moren din står utenfor! Han sa til dem: Disse her som gjør min Fars vilje er mine brødre og min mor. Det er de som skal gå inn i min Fars rike.

100. De viste Jesus en gullmynt og sa til ham: Keiserens folk krever skatt av oss. Han sa til dem: Gi keiseren keiserens, gi Gud Guds, og gi meg det som er mitt!

101. Den som ikke hater sin far og sin mor slik som jeg, vil ikke kunne være min disippel. Og den som ikke elsker sin far og sin mor slik som jeg, vil ikke kunne være min disippel, for min mor ga meg døden, men min sanne Mor ga meg livet.

102. Jesus sa: Ve over fariseerne, for de likner en hund som sover i oksens krybbe, for den verken spiser selv eller tillater oksene å spise.

103. Jesus sa: Salig er den mann som vet hvor røverne vil komme inn, slik at han kan stå opp og samle sin styrke og væpne seg før de kommer inn.

104. De sa til Jesus: Kom, la oss be i dag og la oss faste! Jesus sa: Hvilken synd er det da jeg har begått, eller hva har man overtruffet meg i? Men når brudgommen kommer ut av brudekammeret, så la dem faste og be.

105. Jesus sa: Den som vil kjenne faren og moren, skal kalles sønn av en skjøge.

106. Jesus sa: Når dere gjør de to til én, skal dere bli sønner av mennesket, og når dere sier: ”Fjell, flytt deg!” skal det flytte seg.

107. Jesus sa: Riket likner en hyrde som hadde hundre sauer. En av dem gikk seg vill, og det var den største. Han forlot de nittini og lette etter den ene til han fant den. Etter å ha strevd, sa han til sauen: ”Jeg elsker deg mer enn de nittini.

108. Jesus sa: Den som har drukket av munnen min, skal bli som jeg, og jeg vil være ham, og det skjulte skal bli åpenbart for ham.

109. Jesus sa: Riket likner en mann som hadde en skjult skatt i åkeren sin uten å vite om det, og da han døde, etterlot han åkeren til sønnen sin. Sønnen kjente ikke til det, han overtok åkeren og solgte den. Den som kjøpte den, gikk ut og pløyde og fant skatten. Han begynte å låne ut penger mot renter til hvem som helst.

110. Jesus sa: Måtte den som har funnet verden og er blitt rik, forsake verden!

111. Jesus sa: Himlene og jorden skal rulles opp foran dere. Men den som lever ut fra ham som lever, skal ikke se døden. – Sier ikke Jesus: ”Den som finner seg selv, for ham er verden ikke noe verdt?”

112. Jesus sa: Ve over det legeme som er avhengig av sjelen! Ve over den sjel som er avhengig av legemet!

113. Hans disipler sa til ham: Når vil Riket komme? – Det vil ikke komme slik dere venter det. De skal ikke si: ”Se her!” eller ”Se der!” Men Faderens rike er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke.

114. Simon Peter sa til dem. La Maria gå fra oss, kvinner er ikke verdige til livet. Jesus sa: Se, jeg skal lede henne så jeg vil anse henne for mann, for hun skal også være en levende ånd slik som dere menn. For enhver kvinne som anser seg selv som mann, skal gå inn i Himmelens rike.

 

Professor Einar Thomassens oversettelse i bokserien ”Verdens Hellige Skrifter”.