Kina, Alphabet og forskeren Robert Epstein

6.7.2024 - Lasse Moer


Kinas historie har et stort innslett av å være begustiget av innsiktsfulle ord fra spesielle tenkere som; Lao Tse (= "Den gamle mester") som skal ha levd omkring det 6. - 4. århundre fvt.

Lao Tse er kjent for sitt filosofisk-åndelige verk "Tao Te Ching" som kan bety"Veien og dens kraft"

Han henviser også til en gammel "gullalder" i Kina der de styrende var så vise i sin ledelse at folket sa; "vi er som vi er av egen kraft".

Nå er det en ledelse i Kina som ikke ser ut til ha noen tanker for noe slikt prinsipp å styre landet etter: Det ser ut til at mannen på toppen i Kina; Xi Jinping, som kan titulere seg; president - generalsekretær for det kommunistiske parti - og leder av landets sentrale militærkommisjon, har fått for mye spillerom; både nasjonalt og internasjonalt.

Med en ekspansjon av Kinas «interesser» rundt om i verden, særlig i Europa, synes dette å være et stort underkommunisert problem, også i en stor idémessig sammenheng. Det er forøvrig interessant å se forskjell på innholdet om Xi i Wikipedia og Store norske leksikon, der jeg synes Store norske kommer langt bedre ut i en mer kritisk artikkel. Det er noe om å ikke ha et forankret forfatterskap av et leksikon, og hva det kan føre med seg.

Kommunismens historie er skrevet i ufattelige mengder blod og tårer, med et menneskesyn som er et bakenforliggende tema. Xis tenkning er et resultat av valg av mennesker før han; Karl Marx (1818-1883) som dessverre fikk sine norske tilhengere i altfor lang tid! Vladimir Lenin (1870-1924) og Mao Zedong (1893-1976) var videre de sentrale i idégrunnlaget for kommunismen.

Xi er en "Mao med penger og vestlig teknologi"! Som andre som ser ut til å ikke bry seg nok om menneskets verdi og krenkbarhet, kan han i sin posisjon som vesten har tillatt han på overtid, være den som særlig skal stå på tiltalebenken i en internasjonal granskning - sammen med partiet han kan se ut til å ha satt seg på toppen av på livstid (?).

9.5.2016 - Professor Stein Ringen med en kronikk i Aftenposten : "Advarsel: Kina blir ideologisk - Når mektige, kinesiske ledere griper til ideologi, er det alltid farlig, og andre må passe på." - og går Xi Jinping og partiet for langt i sin "tolkning av sannheten" da de i etterid ikke ser ut til å ha gode nok forklaringer for at flyene, på "overtid", gikk smittefarlige fra Kina til bl.a. USA?

29.2.2016. Robert Epstein: (oversatt) i Aftenposten: "Den nye tankekontrollen"

Så til årene 2018-19, der Google kommer videre inn i saken her:

Alphabet er det bakenforliggende firmaet, som har kjøpt Youtube og en rekke andre selskaper. Sundar Pichai, ved siden av de to stifterne (og eiere av en stor del av selskapet); Larry Page og Sergey Mikhaylovich Brin, De er tre sentrale i dette) og med Sundar Pichai som CEO. Er det mulig at hans bakgrunn som høy-kaste hindu har gjort dette selskapet vanskelig for stifterne (og oss)? - tenker i den retning med hans måte styre bedriften på. En vesentlig bakgrunn er nok også er at faren eide en bedrift i India, som han kan ha fått for lite demokratisk tenkning ved å vokse opp med med kastesystemet(som India dessverre fikk fra en innvandret prestestand fra nord i området rundt Iran (og ville holde på sine fordeler)) med sitt "yrke".

Det KI-baserte (KI=kunstig intelligens) overvåkningssystem, med et stort antall kameraer for bl.a. ansiktsgjennkjenning, er ny teknolog som lederne i Kina bruker for sine formål. En egen nettsøker Google skulle utvikle til Kina, kombinert med Googles mulighet til personovervåkning i sitt operativsystem; Android i mobiler, er et fryktelig frihetsberøvende system i stor målestokk! - som Kina kan eksportere til alle verdens diktaturer - og de ser ikke ut til at det blir mindre av?

Google i høringer i Senatet i USA om et mulig høyforræderi ved utviklingen av en nettsøker for kinesiske myndigheter

Fra senathøringene:

11.12.2018 - Google CEO Sundar Pichai testifies on Capitol Hill

11.12.2018 - Wired: "The Sundar Pichai Hearing Was a Major Missed Opportunity"

16.7.2019 - Senathøringen (på Senatets videoside): Google and Censorship through Search Engines

Et viktig del av videoopptaket fra høringen (2;03): Professor Robert Epsteins forskning på Googles mulighet til manipulasjoner i forbindelse med valg.

Juli - august 2019 Google kjøpte en tomt utenfor Skien (slettet i ettertid...) som en nyhet her på NRK. De fleste andre media virket heller ikke som de hadde noe våkent blikk på det. Flere: Aftenposten og FriFagbevegelse.

Var det en sammenheng mellom en mulig tiltale om høyforæderi i sitt utviklingsarbeid for kinesiske myndigheter og tomtekjøpet (de ikke ville opplyse årsak om) utenfor Skien? Jeg tenkte den gang at 2000 mål er altfor stort for bruk til datasenter.

Kan se ut som det var en del av en plan A... som de ikke trengte å sette i verk med det som skjedd i ettertid, og så blitt til plan til kun datatsenter. Dette datasenteret skal forøvrig bruke 5% av Norges energiproduksjon til en fast strømpris med masse mengderabatt! NRK om datasenteret.

Google fjernet min "hjemmeside" (på tidligere UiO-domene) som søkeresultat da jeg skrev om dette i sammenheng i 2019.

Robert Epsteins nettsider om hans forskning på Google (legger du linken inn i en Facebook-kommentar skjer det noe merkelig)

"A top social scientist and now a Google whistleblower"

Norske politiske valg? Er Googles metoder også et problem for våre poltiske valg?

Aftenposten og noen andre aviser ønsket ikke svare på e-poster med problemstillinger rundt Google. Hvorfor var ikke senathøringene i kombinasjon med tomtekjøpet interessant? Visste de at det var senathøringer den gang? - eller var det fordi republikanerne hadde flertall i Senatet og dermed er dette mindre interessant i en Trump-kritisk seleksjon av viktige og mindre viktige nyheter? -og NTB i dette? - Det er nok en del å finne ut av om denne sentrale aktør av mediakilder i Norge!

NRK og en av korrespondentene deres i USA; Anders Magnus, ville ikke svare (han svarte meg tidligere om en annen sak) om hvorfor ikke senathøringene var en stor nok sak for NRK (og det norske folk). De har et særlig ansvar med hvordan de "sorterer nyhetene"!

Kinas mulige påvirkning av Joe Biden og sønnen, gjennom økonomiske interesser med Kina, synes jeg har vært for lite dekket av media. Den valgte visepresident (og nærmere presidentembedet fremover med presidentens helse?) Kamala Harris (personlig valgt ut av Joe Biden (kvinne og sort en "kvalifikasjon"?..) synes forøvrig å ha en vanskelig bakgrunn for denne krevende oppgave, og da hjelper det nok ikke med en ukritisk artikkel på Store norske leksikon (se gjerne kommentarene der...)

27.6.2024 - Robert Epstein ble intervjuet av Joe Rogan

3.7.2024 - Debatt mellom presidentkandidatene Doinald Trump og Joe Biden.
NRK så ut til å ha bidrag fra to "lettvektere" for kommentarer i forkant og etterkant. Får det konsekvenser for dem?
Hvis Trump vinner valget, kan situasjoinen for både Kina og Alphabet bli "mindre gunstig" - og forskeren Robert Epstein har en stor rolle i dette.