Oppdatert 25.januar - 2022

Helgerud menighet
Grønt utvalg
/ Lasse Moer

De tre sommefuglbuskene (klikk på bildene for større), med navn Buddleja - davidii og weyriana, er plantet ut her i Helgerud kirkehage etter "Handlingsplan for vår grønne menighet 2022-2021". Den venstre ble plantet i 2017, høyre i 2019 og bakerste; weyeriana i 2020.

Den store kirkehagen kan forøvrig brukes til barne- og ungdomsaktiviteter, i en utvidet, "grønn tekning": Her er en barneklubb; Patent X , som benyttet kirkehagen for selvbyggede leker.

Sommerfuglhagen viser skaperverket i skønnhet og naturmysterium - og trekker en linje bakover til sommerfuglen som et åndelig symbol:

Hvis man skal bruke et ord som er samlende for hva kristendom er i en høyere betydning, kan det være ”forvandling”: Sommerfuglens utviklingstrinn ser ut til å ha så påfallende symbolske paralleller i dette, at den ble et symbol for en forvandling, som en innerste del av Jesu lære; sagt av han som "født på ny".

Den trinnvise utvikling fra larve til sommerfugl, via et stadium i en kokong, er et av naturens store underverk som kan være til oss for en langvarig undring: Den jordbundne larven gjennomgår en forvandling med kokongen i det som av naturforskere er kalt en ”dødslignende prosess”- til en sommerfugl!

Parallellen for menneskets mulige forvandling er så dyptgripende ved at den også betinger en "dødslignende prosess": Det "gamle menneske" må dø - forvandles - på Veien bort fra f.eks. det som mange anser som nødvendig å anskaffe seg for et godt liv - i en begrensende, konsumrettet livsinnstilling. "Himmelrikets skole" er noe for dette. Vanskeligheten er vel å møte til undervisningen...

Så til sommefuglen igjen, med det underfulle: Kokongen brister og en annerledes skapelse kan bre ut sine fargerike vinger; forvandlet til frihet fra begrensninger som forbandt den til jorden.

Dette kan sies å være symbolsk for Jesu forvandling i oppstandelsen - til forvandling for oss

 

Web Analytics