"Å leva" er Anders Vassbotns poetiske mesterverk med en høytstående "oppskrift på livet", som også ble en salmetekst med melodi av Per Stenberg (1870-1947). Her sunget av Herborg Kråkevik. Diktet hadde opprinnelig 6 vers når det ble trykket i bergensavisen Firda 14. juni 1893.

Den synges ofte i begravelser, for der kan man vel bedre forstå noe om "å bruke tiden vel"; det at vi har en begrenset gjestetid på denne jord og som vi kan bruke i beste mening til å finne ut mere av bl.a. hva det er "å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå."

Men! - det er en for meg (og flere) en mørk historie rundt denne salmen, som har ledet meg til å bruke en del tid på undersøkelser videre, til en mer og mer oppdaget; økende besynderlighet i dette:

Dette begynte med at han ble anmodet av Anders Hovden (1860-1943) til å godta en overtydelig "gudsversjon" i siste linje når den skulle inn i "Nynorsk salmebok for kyrkja og heim og møte", utgitt i 1925. Fra der i orginalutgaven; "å leva, det er som havet å spegla ein himmel av." ble det endret til: "å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av." Han aksepterte forandringen med et "hjertesukk", i følge hans datter, som fortalte dette senere. Han sa forøvrig, på spørsmål om "himmel", at det for han var det "berre éin himmel" (Snl). Snl har i likhet med Wikipedia ikke med det jeg mener er den helt viktige "detalj"; hans "hjertesukk" når han sa ja til dette!

Han hadde mesterlig skjønt noe om overtydelighet; det at ordet "Gud" ikke overtydelig skulle sies. De gamle jødene i Israel hadde en egen forståelse av slikt om "navnet" Gud brukte på seg selv; "Jeg er" på hebraisk: "Jahve", "Jehova" (og flere da vokaler ikke ble skrevet på hebraisk på den tiden), gitt oss fra fortellingen om den brennende tornebusk der Gud taler til Moses i 2 Mos 3:14. Navnet skulle kun sies i "Det aller helligste" i tempelet av ypperstepresten en gang i året! I det daglige brukte de derfor "Adonai"; på norsk; "Herren" (og her kunne vel de/vi funnet et bedre ord...).

Slik var dette diktet til Anders i orginalutgave en meget sterkere tekst - "less is more"! - med en stadig større "himmel" man kunne ta mer og mer til seg over tid.

Rytmen i diktet ble også meget dårligere ved det at i siste del ikke lenger var trykket på "himmel", men flyttet bakover til "Guds". Dette i følge en samtale med professor Terje Aarset, som har skrevet den meget gode bok; "Den nynorske songskatten" der han har mye spennende opplysning rundt denne teksten, og meget mere til om andre storartede norske sangdiktere og deres verker.

Det hører med til en større sak i dette at Human-Etisk Forbund begynte å bruke orginalteksten i sine begravelsesseremonier. Jeg har snakket med dem om dette, uten at jeg ble noe særlig klokere om hva de tenker med "himmel" der - de har visst lite greie på himler... Det ble klart for meg at "Å spegla ein himmel av" gir bare mening i en åndelig sammenheng (som også Anders selv bekreftet), selv om noen liker å mene noe annet. Den dype mening er genialt skrevet!

- og Human-Etisk Forbund er ikke noen "tilforlatelig livssynsorganisasjon", men har etter min mening lite av livets større mening å by på; hva et menneske er og den meget store utviklingsmulighet (videre skapelse), i en nødvendig åndelig ledelse og sammenheng. Det mener jeg er fatalt for vår "meningsløse tid", som særlig rammer barn og ungdom.

I sin siste diktsamling "Mitt heimland - ein diktbundel" utgitt i 1941, tar Anders Vassbotn med orginalutgaven av "Å leva det er å elska".

Det var nok meget på tide at Den norske kirke tenkte mere om dette i arbeidet med siste salmebok, utgitt i 2013. Etter kommunikasjon med innholdsansvarlig; Kirkerådet, er mitt inntrykk at dette ikke er gjort til tema der for noe dypere tenkning.

Å rette opp denne tankegrunne omskrivning av Anders Vassbotns mesterpoesi, slik at den får sin fulle styrke, er blitt til noe meget på overtid. Det merkelig antydende tall som salmenr. i Dnks nyeste salmebok? - En tilfeldighet? - fra tilfeldighetenes mesterregissør - som viser viktigheten i dette? - men det er det nok ikke egnet for deg å lure på...

- og denne saken er ikke avsluttet!

 

Lasse Moer 10.6.2024