En plakat laget jeg til jobben ... - passende musikk