DAB-radio - det meget store politiske feilgrep i Norge

Lasse Moer - oppdatert 14.2.2022

2011 ble beslutningen om innføring av DAB-radio sendt til Stortinget med Stortingsmelding nr. 8 (2010–2011): "Digitalisering av radiomediet" for å vedtas mot flere faglige råd til daværende kulturminister Anniken Huitfeldt og innført unikt på denne "norske måten" i 2017. Europa ellers har i ettertid avvist DAB som erstatning for FM.

Summert opp av problemer med DAB-radio:

- Forsvaret bruker frekvensene slik at de ikke virker i en krigs/terror-situasjon (oppdaget under Nato-øvelse) og var en overraskelse for DAB-ansvarlige i ettertid. Flyalarm med "Viktig melding - lytt til radio" er derfor nå verdiløs pga. mulig uforutsigelig utfall av radiosendingen. Resten av Europa har FM i mobilen og det er uavhengig av datanettverk, og mye mer robust - og rimelig! Tekstmeldinger til lytterne kan også sendes på FM via det såkalt RDS-systemet i FM, slik at SMS-mulighet ellers ikke har noe spesielt fortrinn. NRK motarbeidet etter hvert RDS-systemet...

- Økologisk og økonomisk meget problematisk. 10 millioner radioer (Aftenposten) berørt. Mange av disse er kassert, som et stort minus i et miljø- og ressursregnskap.

- DAB-kanalene har et lavere demokratisk nivå på lokalradio. NRK tar veldig mye av det hele med alle sine kanaler, og kommersielle kanaler dominerer ellers - så lenge det holder i sin økonomiske tapsituasjon. Senderutstyet er finansiert av disse inntekter, med Telenor Infra. Det er også en side av saken.

- Radiolytting har gått sterkt ned, og det kan ha dårlig innvirkning på tankevirksomheten til det norske folk! SSBs mediebarometer for 2020 viser at radiolytting taper til fordel for TV og mer bruk av strømmetjenester, som f.eks. Netflix.

- Forskning fra England i 2021 om mulige skadevirkninger på hjernen ved TV-mediet!

(og hvorfor var ikke dette en stor nok sak for norske medier?).

- og hva kan TV-mediet gjøre av skade på et barnesinn? Barnet ser på verden med et nysgjerrig analyserende blikk. Ved å se på TV får barnet et redigert bilde, som det er meget vanskelig for barnet å analysere og kan derfor gå inn i en tilstand av bare å betrakte bildet. Det er skadelig passiviserende på et barnesinn!

-

Poltisk ser det ut til å ha startet i Norge under Gro Harlem Brundtlands 3. regjering (1990-1996), med det som kommer frem i stortingsmeldinger ved daværende kulturminister Åse Kleveland:

- St. melding 26 (1991) "Kringkastning og dagspresse 1990"

- St.melding 32 (1992-93): "Media i tida"

- St. melding 62 (1996-1997) "Kringkasting og dagspresse m.v."

Den sistnevnte stortingsmeldingen ser ut til å ha gitt det store handlingsrom til NRK for innføring av DAB i Norge [1].
Den gikk over til videre behandling til regjeringen Jagland et-års-regjering med Turid Birkelund som kulturminister. Siste behandling i Bondevik-regjeringen (fra 17.10.97) med Sps Anne Enger Lahnstein som kulturminister, før den ble sendt til Stortinget, men det var altså dette som indirekte satte i gang DAB-innføringen i Norge på den måten den skjedde; ved at NRK fikk et utvidet handlingsrom

Jeg mener at denne saken viser mye om hvordan den poltiske styringen har fungert med denne saken: Hvordan kunne en slik skjebnesvanger avgjørelse bli tatt av den daværende regjering med et nesten enstemmig Storting?

Det spesielle i denne saken er også om media ikke ser ut til å ta dette på alvor i ettertid, ved å belyse konsekvensene av innføring av DAB-radio i Norge. NRK som den store "fellesarena" for dekning av poltiske- og mer-enn-det-saker, ser ut til å ha en mangel på dekning av konsekvensene. Har dette noe med NRK-ledelsens innsikt i deres eget ansvar for at det ble DAB-radio som riksdekkende radio i Norge?

22.desember 2017 Kronikk i Aftenosten fra konkurransedirektør Lars Sørgard: "DAB til besvær"-

25. oktober 2018 - Interpelasjon i Stortinget om beredskapen er nok ivaretatt med DAB-radio.
Her er svaret Åslaug Seem-Jascobsen (Sp) fikk på spørsmålet til regjeringen i
Stortingets eget opptak (begynner på 1:16.24).
Her kan det sees:

- Sp kom best ut av dette, mens resten av partiene/representantene ser ut til å ikke ha forstått nok av alvoret i saken, med de meget få i Stortingssalen.

- Det var en bedre mulighet hvis mediepolitisk talsmann Morten Wold fra FrP der i interpelasjonen hadde støttet SP, og ikke "furtet" (eller et bedre ord...) om innsikten hos FrP, som eneste parti som ville stoppe DAB.

- Trond Giske ser ut til å ha merkelig kunnskapsmangel denne dagen... Som kulturminister ønsket å utsette med et år det å sende saken om innføringen DAB-radio som riksdekkende radio-system, til mulig godkjennelse i Stortinget (som trolig hadde holdt til å unngå innføringen av DAB). Han ble erstattet av Anniken Huitfeldt, som med statsminister Jens Stoltenberg, ikke så noen vesentlige problemer med å innføre dette "bedre radiosystem".

- Den gode mulighet til å lytte på FM-sendinger uavhengig av interenett i mobiltelefoner, ble ikke blir nevnt i sammenligning av teknolgier.
Dette er en mulighet som har blitt lagt inn i mobiltelefoner av fabrikantene, og som nå kan blir åpnet opp.

Min gamle Tandberg TP-41 var et norsk mesterprodukt! - som kan få igjen sin store verdi hvis NRK blir pålagt å sette opp en kanal på FM igjen med også mulig "viktig melding lytt til radio", og lokalradio på FM blir beholdt.

-

Mange spørsmål kan stilles i DAB-radio-saken:

- NRK, med en samrøre av kommersielle aktører, ser ut til å ha brukt sitt mediafaglige ansvar på en måte til embedsverk, regjering og Storting, som har hatt, og har, betydelig skadevirkning. NRK har selv gjort Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) for dette radiosystemet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med de riktig fagnære muligheter skulle gjort denne analysen, og bl.a. funnet at DAB-frekvensene ikke passer sammen med forsvarets bruk av samme.

Får det konsekvenser for NRK at de gjorde ROS-analysen selv, og ikke ønsker at innholdet i den skal bli offentlig kjent? [4]

- Når kommer en gjennomgang i Stortinget eller en rettsinstans, om daværende og senere statsministere og kulturministeres eget ansvar i saken?

- Og til slutt det som kan utløse svar på mange av spørsmålene og få frem "DAB-radio-saken" som det største poltiske feilgrep i Norge etter krigen:

Når kommer det dyptpløyende forskningsprosjekt om dette som kan løfte saken?

 

Referanser og kilder til kunnskap:

1 - Thor Viksveen: "DAB - utdatert før det er oppdatert? - den egentlige historien om hvordan norsk radio ble digital" (Pax 2018)

2 - Digital FM Radio Insider

3 - Svensk: Public Access Nordic

4 - Kringkastingslaget med det jeg regner som betydelig kilde til innsikt i dette; Lydbloggen: "Hvem slukket lyset på FM?"

5 - Facebook-gruppe: "Nei til tvangsinnføring av DAB"

Egen: Om en annen "fellesarena" som har virket inn på beslutningsprosessen: Aftenpostens problematiske utvikling