Innføringen av DAB-radiosystemet i Norge

- Det meget store poltiske feilgrep

oppdatert 3.9.2023 - Lasse Moer

 

2011 ble beslutningen om innføring av DAB-radio sendt til Stortinget med Stortingsmelding nr. 8 (2010–2011): "Digitalisering av radiomediet" for å vedtas mot flere faglige råd til daværende kulturminister Anniken Huitfeldt, som forklare hvorfor her, og innført unikt på denne "norske måten" i 2017. Europa ellers har i ettertid avvist DAB som erstatning for FM.

Noen store problemer med DAB-radio:

- Forsvaret bruker frekvensene slik at de ikke virker i en krigs/terror-situasjon (oppdaget under Nato-øvelse) og var en overraskelse for DAB-ansvarlige i ettertid. Flyalarm med "Viktig melding - lytt til radio" er derfor nå verdiløs pga. mulig uforutsigelig utfall av radiosendingen. Resten av Europa har FM i mobilen og det er uavhengig av datanettverk, og mye mer robust - og rimelig! Tekstmeldinger til lytterne kan også sendes på FM via det såkalt RDS-systemet i FM, slik at SMS-mulighet ellers ikke har noe spesielt fortrinn. NRK motarbeidet etter hvert RDS-systemet...

- Økologisk og økonomisk meget problematisk. 10 millioner radioer (Aftenposten) berørt. Mange av disse er kassert, som et stort minus i et miljø- og ressursregnskap.

- DAB-kanalene har et lavere demokratisk nivå på lokalradio. NRK tar veldig mye av det hele med alle sine kanaler, og kommersielle kanaler dominerer ellers - så lenge det holder i sin økonomiske tapsituasjon. Senderutstyet er finansiert av disse inntekter, med Telenor Infra. Det er også en side av saken.

 

SSBs mediebarometer for 2022 - Blir vi et folk; sittende hjemme og se på strømmetjenester? En del tyder på det.

-

Poltisk ser det ut til å ha startet i Norge under Gro Harlem Brundtlands 3. regjering (1990-1996), med det som kommer frem i stortingsmeldinger ved daværende kulturminister Åse Kleveland:

- St. melding 26 (1991) "Kringkastning og dagspresse 1990"

- St.melding 32 (1992-93): "Media i tida"

- St. melding 62 (1996-1997) "Kringkasting og dagspresse m.v."

Den sistnevnte stortingsmeldingen ser ut til å ha gitt det store handlingsrom til NRK for innføring av DAB i Norge [1].
Den gikk over til videre behandling til regjeringen Jagland et-års-regjering med Turid Birkelund som kulturminister. Siste behandling i Bondevik-regjeringen (fra 17.10.97) med Sps Anne Enger Lahnstein som kulturminister, før den ble sendt til Stortinget, men det var altså dette som indirekte satte i gang DAB-innføringen i Norge på den måten den skjedde; ved at NRK fikk et utvidet handlingsrom

Jeg mener at denne saken viser mye om hvordan den poltiske styringen har fungert med denne saken: Hvordan kunne en slik skjebnesvanger avgjørelse bli tatt av den daværende regjering med et nesten enstemmig Storting?

Det spesielle i denne saken er også om media ikke ser ut til å ta dette på alvor i ettertid, ved å belyse konsekvensene av innføring av DAB-radio i Norge. NRK som den store "fellesarena" for dekning av poltiske- og mer-enn-det-saker, ser ut til å ha en mangel på dekning av konsekvensene.

-

22.12..2017 - Kronikk i Aftenosten fra direktør Lars Sørgard: "DAB til besvær"-

 

25.10. 2018 - Interpelasjon i Stortinget om beredskapen er nok ivaretatt med DAB-radio

Svaret Åslaug Seem-Jascobsen (Sp) fikk på spørsmålet til regjeringen i Stortingets eget opptak (begynner på 1:16.24).
Mine synspunkter om debatten:

- Sp kom best ut av dette, mens resten av partiene/representantene ser ut til å ikke ha forstått nok av alvoret i saken, med de meget få i Stortingssalen.

- Det var en bedre mulighet hvis mediepolitisk talsmann Morten Wold fra FrP der i interpelasjonen hadde støttet SP, og ikke "furtet" (eller et bedre ord...) om innsikten hos FrP, som eneste parti som ville stoppe DAB.

- Trond Giske ser ut til å ha merkelig kunnskapsmangel denne dagen... Som kulturminister ønsket han å utsette med et år for å sende saken om innføringen DAB-radio som riksdekkende radio-system, til mulig godkjennelse i Stortinget (som trolig hadde holdt til å unngå innføringen av DAB). Han ble erstattet av Anniken Huitfeldt, som med statsminister Jens Stoltenberg, ikke så noen vesentlige problemer med å innføre dette..

- Den gode mulighet til å lytte på FM-sendinger uavhengig av interenett i mobiltelefoner, ble ikke blir nevnt i sammenligning av teknologier.
Dette er en ubenyttet mulighet (i Norge) som har blitt lagt inn i mobiltelefoner av fabrikantene.

 

2019 Nettavisen - Leif M. Synnevåg: Dab er den største floppen i europeisk kringkastingshistorie" - og - " Tallenes tale er klare: DAB-eventyret er ute"

 

Mange spørsmål kan stilles i DAB-radio-saken:

- NRK, med et samrøre av kommersielle aktører, ser ut til å ha brukt sitt mediafaglige ansvar på en måte til embedsverk, regjering og Storting, som har hatt, og har, betydelig skadevirkning. Hvordan kunne Stortinget tilllate dette?

- NRK har selv gjort Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) for dette radiosystemet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med de riktig fagnære muligheter skulle gjort denne analysen, og bl.a. funnet at DAB-frekvensene ikke passer sammen med forsvarets bruk av samme.Spørsmålet blir så: Får det konsekvenser for NRK at de gjorde ROS-analysen selv, og ikke ønsker at innholdet i den skal bli offentlig kjent? [4]

-

Tar med om TV-mediet:

- Forskning fra England i 2021 om mulige skadevirkninger på hjernen ved TV-mediet!
(og hvorfor var ikke dette en stor nok sak for norske medier?).

- og hva kan TV-mediet gjøre av skade på et barnesinn? Barnet ser på verden med et nysgjerrig analyserende blikk. Ved å se på TV får barnet et redigert bilde, som det er vanskelig for barnet å "finne ut av" og kan derfor gå inn i en tilstand av bare å betrakte bildet. Det er passiviserende for et barnesinn!

-

Min gamle Tandberg TP-41 var et norsk mesterprodukt! - som kan få igjen sin store verdi hvis NRK blir pålagt å sette opp en kanal på FM igjen - med også mulig "viktig melding lytt til radio"? - og at lokalradio på FM blir beholdt.

-

Til slutt det som kan utløse svar på mange av spørsmålene, og få frem "DAB-radio-saken" som jeg tenker er det helt store poltiske feilgrep i Norge etter krigen:

Når kommer et dyptpløyende forskningsprosjekt om dette? - som kan løfte saken opp til Stortinget igjen - og til konsekvenser for aktørene!

-

 

Noen referanser og kilder til kunnskap:

1 - Thor Viksveen: "DAB - utdatert før det er oppdatert? - den egentlige historien om hvordan norsk radio ble digital" (Pax 2018)

2 - Digital FM Radio Insider

3 - Svensk: Public Access Nordic

4 - "Kringkastingslaget" (her Leif M. Synnevåg) med det jeg regner som betydelig kilde til innsikt i dette; Lydbloggen: "Hvem slukket lyset på FM?"