DAB-radio - et meget stort politisk feilgrep i Norge

Lasse Moer - oppdatert 2.1.2021

Poltisk ser det ut til å ha startet i Norge under Gro Harlem Brundtlands 3. regjering (1990-1996), med det som kommer frem i stortingsmeldinger ved daværende kulturminister Åse Kleveland:

- St. melding 26 (1991) "Kringkastning og dagspresse 1990"

- St.melding 32 (1992-93): "Media i tida"

- St. melding 62 (1996-1997) "Kringkasting og dagspresse m.v."

Den sistnevnte stortingsmeldingen ser ut til å ha gitt det store handlingsrom til NRK for innføring av DAB i Norge [1].
Den gikk over til videre behandling til regjeringen Jagland ett års regjering med Turid Birkelund som kulturminister. Siste behandling i Bondevik-regjeringen (fra 17.10.97) med Sps Anne Enger Lahnstein som kulturminister, før den ble sendt til Stortinget, men det var altså dette som indirekte satte i gang DAB-innføringen i Norge på den måten den skjedde; med NRKs utvidete handlingsrom.

For det som skjer internasjonalt [1] og [2] som kilder.

Så en del frem i tid:

I 2011 ble beslutningen om innføring av DAB-radio sendt til Stortinget med Stortingsmelding nr. 8 (2010–2011): "Digitalisering av radiomediet" for å vedtas mot flere faglige råd til daværende kulturminister Anniken Huitfeldt og innført unikt på denne "norske måten" i 2017. Europa ellers har i ettertid avvist DAB som erstatning for FM.

10 millioner radioer (Aftenposten) berørt. Mange av disse er kassert, også som et stort minus i et miljø- og ressursregnskap. Dette viser mye om hvordan styre og stell har fungert og fungerer med denne saken i Norge nå: Hvordan kunne en slik skjebnesvanger avgjørelse bli tatt av den daværende regjering med et nesten enstemmig Storting?

Summert opp av problemer med med DAB:

- Forsvaret bruker frekvensene slik at de ikke virker i en krigs/terror-situasjon (oppdaget under Nato-øvelse) og var en overaskelse for DAB-ansvarlige i ettertid. Flyalarm med "Viktig melding - lytt til radio" er derfor nå verdiløs pga. mulig uforutsigelig utfall av radiosendingen. Resten av Europa har FM i mobilen og det er uavhengig av datanettverk og mye mer robust - og rimelig! Tekstmeldinger til lytterne kan også sendes på FM via det såkalt RDS-systemet i FM, slik at SMS-mulighet ellers ikke har noe spesielt fortrinn.

- Økologisk og økonomisk meget problematisk.

- DAB-kanalene har et lavere demokratisk nivå på lokalradio. NRK tar veldig mye av det hele med alle sine kanaler, og kommersielle kanaler dominerer ellers - så lenge de varer i sin økonomiske tapsituasjon.

- Radiolytting har gått sterkt ned, og det kan ha dårlig innvirkning på tankevirksomheten til det norske folk!
TV-titting tar mye mer av hjernekapasiteten, slik at samtidig tenkning og arbeid ellers er mye mer vanskelig.
Med en FM- og internettløsning kombinert i radioene kunne det norske folk blitt mer opplyst!

- Her er tallene for utviklingen i også radiolytting i SSBs mediebarometer for 2019

 

22.desember 2017 Kronikk i Aftenosten fra konkurransedirektør Lars Sørgard: "DAB til besvær"-

25. oktober 2018 - Interpelasjon i Stortinget om beredskapen er nok ivaretatt med DAB-radio. Her er svaret Åslaug Seem-Jascobsen (Sp) fikk på spørsmålet til regjeringen i Stortingets eget opptak (begynner på 1:16.24).
Her kan det sees:

- Sp kom best ut av dette, mens resten av partiene/representantene ser ut til å ikke ha forstått nok av alvoret i saken, med de meget få i Stortingssalen!

- Det var en bedre mulighet hvis mediepolitisk talsmann Morten Wold fra FrP der i diskusjonen hadde støttet SP, og ikke "furtet" om den tidligere bra innsikt hos FrP som eneste parti som ville stoppe DAB.

- Trond Giske ser ut til å ha merkelig kunnskapsmangel når man vet at han ville utsette DAB et år (som hadde holdt) mens han var kulturminister. Han ble erstattet av Anniken Huitfeldt, og som tydeligvis; sammen med sitt embedsverk og rådgivere, ikke hadde nok kunnkap om det problematiske med å innføre dette "bedre" radiosystem.

- Den gode mulighet til å lytte på FM-sendinger uavhengig av interenett i nye mobiltelefoner (gjerne de som blir solgt i resten av Europa), ble ikke blir nevnt i sammenligning av teknolgier.

 

Min gamle Tandberg TP-41 var et norsk mesterprodukt! - som kan få igjen sin store verdi hvis NRK blir pålagt å sette opp en kanal på FM igjen med også mulig "viktig melding lytt til radio", og lokalradio på FM blir beholdt!

 

Mange spørsmål kan stilles i DAB-radio-saken!

Noen større:

- Når kommer et dyptpløyende forskningsprosjekt om dette? - kanskje jeg har forsket nok...

- NRK, med et samrøre av kommersielle aktører, ser ut til å ha brukt sitt mediafaglige ansvar på en måte til embedsverk, regjering og Storting, som har hatt, og har, betydelig skadevirkning. NRK har gjort Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) for dette radiosystemet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med sine bedre analysemuligheter skulle gjort denne analysen, og bl.a. funnet at DAB-frekvensene ikke passer sammen med forsvarets bruk av samme. Det ble gjort i Sverige!

Får det en konsekvens for NRK ? Å mulig få opp en kanal på FM igjen?

- Hva blir konsekvensen for ansvarlige i embedsverket?

- Når kommer en gjennomgang i Stortinget eller en rettsinstans, om daværende og senere statsministere og kulturministeres eget ansvar i saken? - En gjennomgang i Stortinget også om partiene og representantenes eget ansvar? - for å bedre å unngå en slik fatal mangel på forståelse i andre "saker" som kommer. En sak er vel å bøte på:

Det meget store politiske feilgrep i Norge

 

- og avslutter med det som også er spørsmålet i dette:

Trenger vi fortsatt de store fellesarenaer i media?

 

Kilder til kunnskap:

1 - Thor Viksveen: "DAB - utdatert før det er oppdatert? - den egentlige historien om hvordan norsk radio ble digital" (Pax 2018)

2 - Digital FM Radio Insider

3 - Svensk: Public Access Nordic

4 - Kringkastingslaget

5 - Facebook-gruppe: "Nei til tvangsinnføring av DAB"

Egen: Om en annen "fellesarena" som jeg synes også har noe å stri med: Aftenposten og deres valg i ledelse og journalistikk