Om Corona i en større sammenheng - med en granskende tid på storkonsernet Alphabet og Kina!

Lasse Moer - oppdatert 14.9.2022

"For alt er som havet, det flyter og er i berøring; rører du ved et sted, merkes det i den andre ende av verden"
Fjodor Dostojevski (1821-1881) fra "Brødrene Karamasov"


Kinas historie har et stort innslett av å være begustiget av innsiktsfulle ord fra spesielle tenkere som; Lao Tse (= "Den gamle mester") som skal ha levd omkring det 6. århundre f.Kr. og Konfutse ( 551 f.Kr. - 479), som er to sentrale i den kinesiske visdomstradisjon. Det er visst slik at en gjennomsnitts kineser kan også i vår tid sitere et stort antall ordspråk fra Konfutse, som f.eks:

Det er bedre å tennes et lys enn å forbanne mørket

Lao Tse er kjent for sitt filosofisk-åndelige verk Tao Te Ching som betyr" Veien", og som kan se ut til å ha forbindelse med "Veien" som det tidlige navn på det som (i redusert utgave...) ble til "kristendom".

Han henviser også til en gammel "gullalder" i Kina der de styrende var så vise i sin ledelse at folket sa; "vi er som vi er av egen kraft".

Nå er det en ledelse i Kina som ikke ser ut til ha noen tanker for noe slikt prinsipp å styre landet etter: Det ser ut til at mannen på toppen i Kina; Xi Jinping, som kan titulere seg; president - generalsekretær for det kommunistiske parti - og leder av landets sentrale militærkommisjon, har fått for mye spillerom; både nasjonalt og internasjonalt.

Blir han hindret for en videre, for lite påaktet virksomhet, på en indirekte måte - av et virus?

Med en ekspansjon av Kinas «interesser» rundt om i verden, særlig i Europa, synes dette å være et stort underkommunisert problem, også i en stor idémessig sammenheng. Det er forøvrig interessant å se forskjell på innholdet om Xi i Wikipedia og Store norske leksikon, der jeg synes Store norske kommer langt bedre ut i en mer kritisk artikkel. Det er noe om å ikke ha et forankret forfatterskap av et leksikon, og hva det kan føre med seg.

Den tidlige historien om viruset er betegnende på de metoder Xi og partiet har brukt for sine formål (på et nettsted som ikke alltid er like lett å forholde seg til, men dette synes jeg er av viktighet utover det).

Kommunismens historie er skrevet i ufattelige mengder blod og tårer, med et menneskesyn som er et bakenforliggende tema. Xis tenkning er et resultat av valg av mennesker før han; der Karl Marx (1818-1883) og Friedrich Engels (1820-1895) var de sentrale for idégrunnlaget for utgaver av kommunismen senere.

Xi Jinping er en "Mao med penger og vestlig teknologi"! Som andre som ser ut til å ikke bry seg nok om menneskets verdi og krenkbarhet, kan han i sin posisjon som vesten har tillatt han på overtid, være den som særlig skal stå på tiltalebenken i en internasjonal granskning - sammen med partiet han kan se ut til å ha satt seg på toppen av på livstid (?).

9. mai i 2016 Professor Stein Ringen med en kronikk i Aftenposten : "Advarsel: Kina blir ideologisk - Når mektige, kinesiske ledere griper til ideologi, er det alltid farlig, og andre må passe på." - og går Xi Jinping og partiet for langt i sin "tolkning av sannheten" da de i etterid ikke ser ut til å ha gode nok forklaringer for at flyene, på "overtid", gikk smittefarlige fra Kina til bl.a. USA?

Så til årene 2018-19, der Google kommer videre inn i saken her:

Det KI-baserte (KI=kunstig intelligens) overvåkningssystem, med et stort antall kameraer for bl.a. ansiktsgjennkjenning, er ny teknolog som lederne i Kina bruker for sine formål. En egen nettsøker Google skulle utvikle til Kina, kombinert med Googles mulighet til personovervåkning i sitt operativsystem; Android i mobiler, er et fryktelig frihetsberøvende system i stor målestokk! - som Kina kan eksportere til alle verdens diktaturer - og de ser ikke ut til at det blir mindre av?

Google måtte i høringer i Senatet i USA om mulig påvirkning i siste valgkamp-periode, med metoder som Google kunne bruke i sin maktposisjon.

Et viktig videoopptak fra høringene: Professor Robert Epsteins forskning på Googles mulighet til manipulasjoner i forbindelse med valg.

Et mulig høyforræderi ved utviklingen av den spesielt tilpassede nettsøker til Kina var også en del av dette. Mere fra senathøringene: Google CEO Sundar Pichai testifies on Capitol Hill og etter: Google and Censorship through Search Engines (virker ikke 14.9.2022)

Her er forøvrig Alphabet som er det bakenforliggende firmaet, som har kjøpt Youtube. Sundar Pichai, ved siden av de to stifterne og eierne; Larry Page og Sergey Mikhaylovich Brin, er de tre sentrale i dette. Sundar har vokst opp som høykaste i India og det kan se ut til at han har en del "å slite med" fra dette.

I 2019 kjøpte Google en tomt utenfor Skien som her NRK, og de fleste andre media virket heller ikke som de hadde noe kritisk blikk på det. Flere uten kritiske blikk: Aftenposten og FriFagbevegelse.

Var det en sammenheng mellom Senathøringene for en mulig tiltale om høyforæderi i sitt utviklingsarbeid for kinesiske myndigheter og tomtekjøpet (de ikke ville opplyse årsak om) utenfor Skien ? Deres feriebesøk her fra ledelsen kan gi noen tanker. Her har man jo universitet som skal levere forskning og problematisering til media på viktige samfunnstema som media ikke undersøker nok om på egen hånd... Har de gjort det? (bortsett fra en der med noe annet å holde på med...)

Google fjernet min hjemmeside (på tidligere UiO-domene) som søkeresultat i 4 dager da jeg begyte å skrive om dette i 2019, inntil de skjønte at det var for synlig spor etter dem?

A top social scientist and now a Google whistleblower

 

 

-

Var presidentvalget i USA i forkant og bakkant et rettferdig valg?

Her professor Claes G, Ryn som har undersøkt valget.

Dette skjedde forøvrig med Googles "hjelp" under en tale av den nye president Biden

 

Her er Robert Epsteins nettside for videre innsikt om resultatene av hans forskning på metodene til Alphabet

-

Aftenposten og noen andre aviser ville ikke svare på e-poster med problemstillinger rundt Google. Hvorfor var ikke senathøringene i kombinasjon med tomtekjøpet noe interessant? Visste de at det var senathøringer den gang? - eller var det fordi republikanerne har flertall i Senatet og dermed er dette mindre interessant i en Trump-kritisk "tenkning"?

NRK og en av korrespondentene deres i USA; Anders Magnus, som heller ikke ville svare (har svart meg tidligere) har et særlig ansvar i dette, som jeg mener de må få en større bevissthet om. En stor politisk sak synes vel flere etter hvert - og hva skulle den store tomten Google kjøpte utenfor Skien brukes til? De har ikke opplyst om formålet med tomtekjøpet. Den er meget stor for en "datautstyr-park" - Et flytteprosjekt i en "plan B", også med mere enn "parkene"?

Begynte en stor NRK merkelighet for NRK i DAB-radiosaken? (blir en del saker her...)

George Soros tok opp problemstillinger rundt Kina på Davos-møtet i 2019 (5:20), men fikk dessverre lite gehør.

En relevant dokumentarfilm fra 2019 om kunstig intelligens; iHuman, med regi og delaktighet til kunnskap; Tonje Hessen Schei. Her er også Tonje i TIFF 202;0 En samtale i Filmprat om filmen med regissøren (også om vanskelighetene med innsyn hos Google)

NRKs rolle i dette er viktig, da jeg synes de har hatt en meget ensidig dekning av valget i USA, innbefattet Googles og ellers Big Techs mulige påvirkning av valget:

Kinas mulige påvirkning av Joe Biden og sønnen, gjennom økonomiske interesser med Kina, synes jeg har vært for lite dekket. Den valgte visepresident Kamala Harris synes forøvrig å ha en vanskelig bakgrunn for denne krevende oppgave, som viste seg tidligere der hun i en sak ikke lot det få konsekvenser av overgrep mot barn. Hennes lederstil har også vært en belastning for medarbeidere. Kilder for dette: søk på nettet! (foreløpig har jeg ikke hatt tid til å finne det jeg tenker er en stor nok; "balansert"... mediaside om dette). Ingenting av dette har vært dekket av NRK.

15.1.2021 Det er heller ikke en nyhet fra NRK at presidenten i USA fikk en meget verdifull fredspris fra Marokko for fredsavtalene hans utsending Jared Kushner var medvirkende til - Merkelig! - og Nobels fredspris er visst ikke helt hva det har vært.

-

Det begynner å komme frem en del nå, om bl.a bevisste politiske manipulasjoner i hele "Big Techs" enorme muligheter, og som vanskelig lar seg spore i ettertid. Dett er vel noe for en "granskende tid" for media og alle mulige interesserte samfunnforskere !

-

Det uforutsigelige ; Coronaviruset, kan også indirekte tvinge frem en granskende tid for å stoppe et meget effektivt system for overvåkning og påvirkning i Kina, med idéer på kollisjonskurs med det som er kjempet frem av grunnleggende frihetsverdier for det å kunne utvikle seg som menneske. I den sammenheng er det verdt å merke seg også betenkligheter med videokonferanse-programmet Zoom!

En "granskende tid" trenger vi også for den store belastning vi mennesker forbruker jorden med; ved en mangelfull bevissthet om vårt ansvar for å ta vare på jordens storartede balanser i økosystemet. Her ser det også ut til at "klokken er fem på tolv"!

Coronaviruset kan, som en del av naturens mikrokosmos, være det viktige, "forstyrrende element", for en mer innsiktsfull tid - for sammenhenger som er der i Dostojevskis ord: - "alt er som havet" -