Om Aftenpostens problematiske historie


Lasse Moer - oppdatert 8.6.2024


Aftenposten som riksdekkende avis, har hatt en viktig betydning for Norge som en stor "fellesarena" i mediesammenheng.

Under 2. verdenskrig ble avisen "okkupert", og har en mørk historie der. Den så ut til å bli fort og bra restituert, og ble igjen en viktig kilde til å forstå "Hvem Hva Hvor", som er navnet på deres årbok, helt fra 1935.

Men så synes jeg det kom vel mye "venstreside", med manglende poltisk balanse - i ledere, reportasjer, kronikker og debattinnlegg.

Det var bl.a. en mer og mer besynderlig beskrivelse av hva som skjedde i det "flerkulturelle Norge " - og ellers om dette i Vest-Europa. Her er et eksempel på dette i den legendarisk besynderlige artikkel om Det Europeiske fatwarådet (den lengre, i A-magasinet har mye mer besynderlighet i seg), som ble ledet av fundamentalisten Yusuf al-Qaradawi som bl.a. mener at Holocaust var en "himmelsk straff" fra Allah. Hva er heller straffen/konsekvensen for Europa? - for å ha mistet så mange fremragende innen vitenskap, kunstnere og gode tenkere ellers?) Han har også har en voldelig lære som straff mot homofile. Han ble betegnet som moderat av Aftenposten! I debatten om hijab i politiet synes jeg Aftenposten var på feil side igjen.


Det tidligere AKP-medlem Hilde Haugsgjerd var senere partileder for Rød Valgallianse. Hun var sjefredaktør i Dagsavisen 2001–2004 og sjefredaktør i Aftenposten 2008–2013.Skjønte hun "nok" som redaktør av hva hun hadde støttet som AKPer?

AKP var noe meget mer enn en "politisk ungdomssvilfarelse" ! AKPerne var de som bl.a. ødela landets "nest viktigste talerstol"; talerstolen for Studentersamfunnet i Oslo! Det er alvorlig i sine konsekvenser - Hvordan gikk det med den viktigste talerstolen? - og har det en sammenheng med hvordan det gikk med den nest viktigste? Har Hilde eller andre mulige i avisen, skrevet noe om det?

I følge en fotograf i avisen, begynte forfallet når det kom inn en i ledelsen med AKP-bakgrunn på 90-tallet! Det virker ikke usannsynlig at vedkommende indirekte skapte et dårlig "tenkeklima", som kunne få fatale følger for den videre utvikling av avisen.

Schibsted-gruppen kjøpte Sveriges største avis "Aftonbladet" i 1996 som bl.a. ble beryktet, i en multikultur-idehistorisk sammenheng; med sin "Vi gillar olika"- kampanje.

-

Næringlivssidene som før var en viktig del av avisen, kom i bakgrunnen. Dette er meget beklagelig, for kunnskap om dette er viktig for hva vi skal leve av i dette landet når oljealderen tar slutt.

Hvor er artikler, og stoff ellers om åndelighet i historisk og idémessig utvikling? Forsvant det også med de tidligere AKPerne?

-

Tar med noen flere merkeligheter videre her:

1.8.2018 Aftenposten i dag har en kommentar under rubrikken "Kultur - netthat" av Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord: "Deler av offentligheten er blitt en slagmark. Jeg er redd vi bare har sett begynnelsen." Her er den på nett.

Det meste kan jeg være enig i, men så skriver han: "Det finnes betydelig motstand mot at samfunnet blir endret på måtene man ser - eller mener å se. En betydelig del av befolkningen ønsker rett og slett ikke slike endringer. Så lenge den frykten og motstanden finnes, vil hatutslag også eksistere."

Det kan finnes endringer som ikke er bare gode i et samfunn, og som du må anstrenge deg for å forstå, både i historisk sammenheng, og i nåværende og fremskrevne konsekvenser. Først må du forstå at du ikke forstår - nok av dette meget komplekse temaet. Har du lest nok fra ulike kilder? Har du snakket med noen utenfor din meningskrets?


Det er også om den selektive journalistikk; det de ikke vil informere om, som de såkalte "grooming"-sakene i England, med Telford-saken nå sist i år; med over 1000 voldtatte og drepte jenter/barn, som verste eksempel! Aftenposten hadde bare en mindre artikkel om dette, kun på sine digitale sider.

Jeg fikk likevel inn en artikkel i 2005 med et mere og mer aktuelt tema; "Oslopolitikere våkn opp!"


29.8.2019 Aftenposten skriver i dag på lederplass noen oppsiktsvekkende ord med tittel: "Det er lov å ville legalisere hasj" og går ellers langt i å promotere en legalisering, i forbindelse med at Unge Venstre har det som en sak for valget nå 9. september. Det ville være fort gjort for redaktøren av Aftenposten å finne denne artikkel fra Forskning.no: "Dette skjer hvis du røyker hasj ofte; - Ungdom som røyker hasj ofte risikerer å få varige hjerneskader og droppe ut av skolen, viser en ny studie."

En selsom episode utspillte seg når en lærer prøvde å stoppe "Legalize it"- kampanjen til Unge Venstre ved en skole. Det meget selsomme var at NRK ga plass til regjeringen, med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, og statsminister Erna Solberg bak det hele, som fikk gjort om dette til en kamp for ytringsfrihet. Skadevirkningene av hasjbruk, spesielt på unge hjerner ifølge forskningen, var et ikke-tema hos de her nevnte parter i dette!

Noe annet, men tilhørende for hele saken:
Hvor ble det av Institutt for presseforskning ved Universitetet i Oslo? Nå ligger det under Humanistisk fakultet, og der under Institutt for medier og kommunikasjon.
Et sterkere bidrag fra samfunnsvitenskapelige betrakningsmåter hadde vært gunstig! Det kan se ut til atmediebedriftenes egen "vaktbikkje"; Faktisk.no har tatt den rollen. En dårlig utvikling!

-

Aftenposten som fellesarena kunne vi trengt nå spesielt for Oslo, som ser ut til å få mer komplekse utfordringer fremover. Disse komplekse utfordringer er der for resten av landet, men spesielt synlig for Oslo. Forøvrig trenger vi vel et nytt ord i det norske språk; mellom "umulig" og "utfordring"...

Denne avisen, der jeg som 12-åring hadde første sommerjobb for å levere, har tilsynelatende et udekket behov for å se tilbake på gamle tiders kvaliteter. Håper de kan anstrenge seg mer for å gjøre noe med det fremover!