Dørhåndtak på Urnes stavkirke

 


Lenker med tanker for tenkning 

oppdatert 2.10.2023

Filosofi betyr " kjærlighet til visdom". "Betegnelsen stammer fra antikkens greske filosofer og omfattet opprinnelig ethvert forsøk på å forstå og forklare verden eller naturen og dens prosesser samt å utlede og begrunne forskrifter for livsførsel." (Snl). Åndelighet kan sies å være en søken etter noe som er større enn oss selv. Finnes det en bro i dypere tenkning melom filosofi og åndelighet? Er det slik som en gammel tanke har utrykt om dette?; med mere filosofi bygges en slik bro - som Platon hadde i tankene når han skrev om "Erkjenn deg selv"

På radio NRK : "Morgenandakten" - "Kompass" - Drivkraft. Radio er vel mer gunstig for hjernen for ledig "kapasitet" til andre og innvirkende tanker samtidig -

Hans Joas, professor Humboldt University of Berlin: "Does Secularization Lead to Moral Decline? - Some empirically based reflections"

Boken "Old Souls in a New World: The Secret History of the Cherokee Indians"

Zarathustra (før 700 f. Kr.) - iransk religionsstifter

Lao Tze (6. århundre ) - tenker og vismann - skrev "Tao Te Ching" som på norsk kan bety "Veien og dens kraft" (flere mulige oversettelser av tittelen), og som kan se ut til å ha forbindelse med "Veien" som det tidlige navn på det som (i redusert utgave...) ble til "kristendom".

Confucius (551-479 fvt.) - filosof og i rekken av profeter.

Bhagavad Gita er et sentralt 700-vers Hindu skrift, som en del av den episke Mahabharata

Sokrates (470-399 fvt..)

Min nettside: "Jesus -mannen og hans lære"

Søren Kierkegaard (1813-1855) - Foredrag fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Mytekalenderen

I hvilken religion er det best å være annerledes? - Fra Olavsfestdagene i 2017 - Din egen personlige Jesus?

Filosof Arne Johan Vetlesen: "Ondskapen er ikke banal" -

.

 

 

.

 

 

Bibelen - Med denne boken må man virkelig kunne ha minst 2 tanker i hodet samtidig - klarer du å finne en vei gjennom den? -

På NRK-radio "Bibelen" - Spennende film på NRK: Hvem skrev Bibelen?

Panelsamtale: Gjenoppdag kristendommen

Bibelen på nett - "Let og du skal finne" (og kanskje noe annet enn det du lette etter?)

BibleGateway.com - Bibelen på mange språk

De fire eldste Bibler

- Codex Vaticanus i Vatikanbiblioteket er fra 300-tallet.

- Codex Sinaiticus også fra 300-tallet og fra verdens eldste kloster i bruk; Katarinaklosteret; i Egypt, fra 300-tallet.

- Codex Alexandrinus er fra 400-tallet

- Codex Bezae er fra 400-tallet, med en del gresk og en del latinsk fra bare en del av NT - Artikkel hentet fra Cambridge Digital Library

-

Christian Classics Ethernal Library

Early Christian Writings

Academia - vitenskapelige artikler også om teologi

-

Gamle, større vanskeligheter i Bibelen som er ført inn i vår tid

Det gamle testamentet (GT)
om jødenes historie er preget av jødenes historieforteller-tradisjon med de metoder for gjengivelse av de gamle historier som var vanlige den gang. Dette som et utgangspunkt for lesningen. GT har i seg en åndelig forståelse fra gamle Egypt, og Moses ser ut til å ha tatt kunnskap med til et nytt folk da nedgangstiden var kommet for en kultur som var på høyden på jorden i 2000 år.

Det var 3 hovedgrener av åndelighet i Israel: fariseere, saddukeere og de jeg synes er de spesielt interessante; esseerne. Sistnevnte er vanskelig å få øye på i Bibelen. Man kan å se spor av dem i NT, og den jødiske hstorieskiver Philo (ca. 20 f,vt. ca.50) ("Filon" på norsk) er en av kildene for kunnskap om esserene.

 

Skriftene i Det nye testamentet (NT) er også fra skrevne kopier, av kopier fra orginaltekstene. Disse kopiene til NT ble skrevet på ark laget av papyrus, og takket være den tørre sanden i Egypt ble de mer eller mindre bevart for oss i ettertid. Lite fra det som var det gamle Israel er funnet av skriftlige kilder for NT. Andre kilder er også mulig å spore opp.

Den romerske keiser Diokletian (243-313) satte i gang en forfølgelse av de kristne i 303 og fikk en stor mengde skrifter brent. Det kan ha hatt betydning for at vi i dag ikke har de eldste mulige utgaver av skriftene.


Her er også Morten Beckmann ved Universitetet i Agder med en videreskrevet og "popularisert"utgave av sin doktorgrad om oversettelse av Bibelen med særlig kritisk blikk på 2011-oversettelsen Fra Bibelselskapet: "Jesus i oversettelseKristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011"

I Herrens bønn ble det jeg kaller en alvorlig misforståelse nedskrevet i den greske grunnteksten i en av del-bønnene; "Led oss ikke inn i fristelse" Det kan ha blitt en "årsakenes årsak" til mange dårlige virkninger videre i historien.

-


2 kvinnelige apostler; Junia og Tekla!

Junia (som mulig "latinisert utgave av Johanna) - også apostel og kan se ut til å ha også vært en disippel (hvis man tenker at det var kvinner som kunne kalles det - og det mener jeg!) som her i Lukas 8.3, som i følge Paulus i Romerbrevet 16,7 (ble "Junia" i 2011-oversettelsen), i eldste kopier av grunnteksten kan benevnes som "fremragende blant apostlene", sammen med sin mann Andronikos, som også var apostel.

Hva som hadde gjort at hun kom i fengsel for sin "trosaktivitet" sammen med sin mann har vi dessverre ikke noe om, men vi kan anta at det kan ha vært av en "beste provoserende" grunn for romernes "gudelære".

Det var aldeles i overkant for teologene at en en kvinne kunne ha vært en apostel, og var dessuten blant de fremragende av dem! - og da i et mørkt øyeblikk; I 1298 fikk pave Bonifatius VIII byttet ut Junia med et mannsnavn "Junias". Mer om dette problemet i nettstedet Junia project og boken til Eldon Jay Epp om dette (og mere til).

"Johannas Evangelium" - det manglende skrift...

Tekla (ca 30 - 90) var kvinne og apostel i Tyrkia! Hun møtte Paulus og fikk undervisning av han, og ble så grepet av dette at hun selv selv ble en underviser om Jesu lære. Dette er beskrevet i sterke historier om det som skjedde i hennes liv, i en del av "Paulus og Teklas gjerninger" i tekster utenom Bibelen. Thekla er en av de store apostler!

-

Thomasevangeliet, en sitatsamling med Jesus-ord som ble gjenfunnet i 1945 (en dypere grunn for det?) etter mange århundre som "forsvunnet" - Om dette i sammenheng; på NRK

"Did Jesus Even Claim to be God?"- det store teologiske stridsspørsmål - som ble begynnelsen på "hoveddogmet"; treenighetslæren innen kristendommen.

Med Jesus som Gud mistet jødene sin reformator - og ikke nok med det: De hadde gjort "den ultimate forbrytelse": "De hadde drept Gud"! - og med det startet jødeforfølgelsen fra de kristne, med også brenning av synagoger.

Hans lære kom mere i bakgrunnen. Dette dogmet har blitt forsvart og opprettholdt med voldelige og undertrykkende metoder, der det teologiske forsvaret har vært meget preget av "høytflyvende teologisk svada"

En av de store tenkere i menneskets historie; Isaac Newton (1643-1727) var foruten en stor tenker i fysikk og matematikk, også en tenkende i teologi. Hans arbeid med teologien gjorde at han bl.a. fant at Bibelen var forfalsket med det såkalte "Johanneiske komma" for å understøtte treenighetslæren (som ikke er å finne direkte støtte for ellers i Bibelen). Dette kunne han ikke publisere mens han levde, av de foran her nevnte grunner, men skrev i testamentet at det skulle publiseres 10 år etter hans død.

"På fruktene skal man kjenne treet" - og her ble fruktene meget lite gode. Dette kan være en av de store tankefeil i menneskets historie, med fvirkninger inn i vår tid. Banalisering av Gud og mennesket, splittelser, undertrykkelse og voldelighet i mange former; som verbal og skriftlig "kristologisk bøllethet"... som påvist i et doktorgradsarbeid om 2011-oversettelsen.

 

Historikeren Jesse Lyman Hurlbut sier i boken The Story of the Christian Church s. 33 (oversatt på norsk her): «Fra om lag 50 år etter Paulus’ død, henger det et slør over menighetens liv, et slør vi strever med å se bak, og når det til sist dras til side, omkring år 120 er det de første kirkefedrenes skrifter vi finner, og menigheten de beskriver er i mange henseender svært forskjellig fra menigheten på Peter og Paulus’ tid."

Det er her skriftene kan ha begynt å bli endret, med også det som for forskere ser som tilleggsbrev med angivelig Paulus som avsender, fra andre (med bl.a.et mer begrenset syn på kvinner) enn Paulus.

Et krevende spørsmål: Er Evangeliet etter Johannes for merkelig å forholde seg til? - med Jesus som har for stor avstand til de andre?

- I begynnelsen er Gud -

 

Justin fra Caeserea (100-165) Forfatter og martyr med bakgrunn i utdannelse innen retorikk, poesi og historie

Tertullian (ca.160 - 220) var "den første store teolog" og en av de "fire store kirkefedrene" (hvor ble det av mødrene...?) og kom fra byen Karthago i Nord-Afrika. Hans skrift mot kvinners bekledning, kan ha svekket kvinnens stilling i kristendommen.

I tråd med dette: Han var typisk nok... negativ til at Thekla hadde undervist og døpt!

Hans skrift mot jødene kan ha satt i gang en kjedereasjon av jødehat!

Han var første som skrev teologiske skrifter på latin, og det kan ha flyttet mye av definisjonsmakten innen teologien til Roma for den vestlige kirke. Tenkning på andre språk kom i bakgrunnen, selv om det var en fordel av å ha det teologiske arbeidet på et fellesspråk. I Østkirken, med hovedsete i Konstantinopel var det gresk og ellers ikke-latinsk som ble brukt. Latin var mer et administarsjonsspråk, og ikke minst et maktspråk, som egnet seg mindre til dypere åndelig tenkning og skrivelser.

Romertallene, koplet til dette, vanskeliggjorde matematisk- og ellers utvikling av vitenskapelig tenkning, og kan ha medvirket til et dårligere "tenkemiljø" generelt i Europa. Romertallene ble brukt urimelig lenge i Europa etter at islamsk kultur hadde fått de indiske tall, der særlig 0-tallet var en revolusjon.

Jeg kom på sporet av han da jeg lette etter hvem som først "kvasiforklarte" den uforståelige teologien i grunnteksten i 6. bønnen i Herrens bønn.

Hildegard av Bingen (1098-1179) - Et lysende renessansemenneske på forskudd! Kort foredrag om Hildegard i NRK-Mytekalenderen:
(håper det er passe greit for NRK):

William Tyndale (1484-1536) En av heltene i åndshistorien - nettsted om han

Teresa av Ávila (1515-1582) - og i Mytekalenderen:

Baruch Spinoza (1632-1677) - Artikkel på Stanford Encyclopedia of Philosophy

Isaak Newton (1643-1727)

Fjodor Dostojevskij (1821-1881) - og Geir Kjetsaa (1937-2008) var et menneske som gjorde meg stolt av å arbeide for Universitetet i Oslo - to lydopptak av hans foredrag: "Dostojevskij og vår tid" og senere: "Tolstoj og Dostojevskij"

Den vei jeg har funnet er kjærlighetens vei. Dere skal elske Den Høyestes Skapning, både hele Den Høyestes Verden og hvert lille sandkorn, hvert lille blad, hver solstråle skal dere elske - elsk dyrene, elsk plantene, elsk hver ting. For hvis du elsker hver ting, skal du få komme til Det høyeste mysterium i tingene. Og har du først kommet til dette Mysterium, vil du mer og mer lære det å kjenne. Og til slutt vil ditt sinn åpne seg for en altomfattende erkjennelse av kjærligheten og dens styrke. 

Søstre og brødre, kjærligheten er vår beste lærer. Men den kommer ikke til oss av seg selv. Den er dyrekjøpt. Det kreves ofte et hardt og mangeårig arbeid før et menneske kommer så langt at er i stand til å elske, ikke bare for et øyeblikk, men - for alltid -


-

Leo Tolstoj (1828-1910) var også en dyp filosofisk tenker, med spesielt "Krig og fred"

Khalil Gibran (1883-1931)

Albert Schweitzer (1875-1965)

Ernst Neizvestny (1925-2016) var en av verdens store kunsthelter. Hans livshistorie er sterk! To bøker på norsk - der den første har en sterk åndelighet for hans kunst mot Karl Marxs onde "filosofi" i Sovjet som de holdt på å slippe ut av med Nikita Khrusjtsjov (1894-1971) (som til slutt skjønte hvor stor Ernst var, med et ønske om gravmonument fra han for seg selv) - men sliter med i ettervirkninger i 2023!

Broder Roger (1915-2005) stftet det store møtesenteret i Taizé

Martin Lönnebo (1930-2023), skrev bl.a Veven - den store treningsboken for sjelen og andre bøker som forbedrer verden og har utviklet et spennende symbolsk perlekjede

. Lars Skrefsrud (1840- 1910) Også han en fantastisk livsutvikling, som startet med lovbrudd og fengsel og fortsatte med dyp åndelighet.
Han ble en fremragende språkforsker og ga det indiske folket; Santalene, et skriftspråk som en del av sin misjonvirksomhet. Han skrev forøvrig en omfattende bok mot misnøyen fra noen som hadde innvendinger mot hans medlemskap i Den norske frimurerorden.

Aage Kristian Samuelsen også kalt «Broder Aage» (1915-1987) var en norsk predikant, salmedikter og mye ellers - med Cowboy-Laila Han ble meget mørkt behandlet på barneskolen - og kunne blitt? - biskop?

Ludvig Karlsen (1935-2004) stiftet Evangeliesenteret som ble hjem for hjemløse - og mirakler! Da første ES-beboer fikk bønnesvar - om sin mors tro

Egil A. Wyller (1925-2021) filosof forfatter og professor UiO i et av sine usedvanlige foredrag som jeg fikk tatt opp i i "Henologisk forum" på UiO; "Platon på norsk":

Her er et annet foredag i Henologisk forum "Tårene fra Himmelen - Mozarts musikk i lys av lyrikk":
Før pausen:

Etter pausen:

Helge Hognestad - prest - som har tenkt seg videre forbi kirken?...

Henrik Syse filosof, forfatter, søndagsskolelærer, radio-morgenandaktholder her i Tojes Time

Den katolske biskop Erik Varden i Trondheim har en nettside "Coram fratribus intellexi": “Ansikt til ansikt med mine brødre, er jeg kommet til forstand.”

Pave Francis ble et friskt nytt pust i Den kaolske kirke - Filmen "De to paver" kan anbefales!. Klipp fra filmen 1 - 2 Her er virkelige Francis i en sjanse til å si noe fint

-

Den Norske Frimurerorden
Dette er et frimurersystem slik det var i utgangspunktet - i et læresystem for menneskets store utviklingsmulighet, og slik er r første paragraf i lovboken.

Ordenen benytter en pedagogisk innsikt i det å ikke vite hva som skjer på forhånd - slik det kan skje ellers i livet...

Biblioteket i Ordenen har en stor samling skifter/bøker til støtte for mer grundige studier av Ordenens mangeartede sider.

Noe av idégrunnlaget i det nordiske, ink. Island og Nord-Tyskland; "Svenske system" som er for å finne en vei i Det nye testamentet finnes i operaen av komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791 - og tekstforfatteren Emanuel Schikaneder(1751-1812) Tryllefløyten og legenden om "de to ulver i mennesket" fra Cherokee-naturfolket i før-USA er enklere å forholde seg til i den sammenheng.

-

Fra Ludvig van Beethovens (1770-1827) eneste opera "Fidelio"; "Fangekoret", som sier noe vesentlig om idégrunnlaget for kristendommen.

 

Noen kjente frimurere:

- Joseph Haydn (1732-1809) - var Mozarts og Beethovens læremester.

- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) - forfatter og statsmann.

- Leo Tolstoj (1828-1910) - forfatter og filosof

- Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) - president i USA i 1933-45

- Henri Dunant (1828-1910) - forretningsmann, stifteren av Røde Kors i 1863

- Jean Sibelius (1865-1957) - komponist

- Louis Armstrong (1901-1971) - amerikansk jazzmusiker; trompetist og sanger

- Albert Schweitzer (1875-1965) - lege, teolog, organist, musikkforsker og filosof.

- Johan Falkberget (1879-1967) - forfatter, journalist, gårdbruker og politiker

- Jonas Lie (1833-1908) forfatter og jurist

- Herman Wildenwey (1885-1959) - dikter og oversetter

- Erik Engelhardt-Olsen (1921-2006) var en fremragende utvikler og produsent av modellflybyggesett som har betydd mye for barn og ungdom i Norge, og særlig i kombinasjon med den gode butikken Modelhobby i Oslo til frimureren Harald Greftegreff. Mer om dette på "Flysiden min"


Den opplevelse det er å være med på et møte kan forøvrig bare være forståelig for den som er der. Det jeg likevel vil skrive her, er at der er en vakker ramme for menneskets "skapelses-utvikling".

Ordenen oppfordrer sine medlemmer til å gå til jevnlige gudstjenester i kirke/forsamling for å være med i en større del av åndelig samfunn
- og en gang kommer vel kvinnene med... og Mariaordenen er alternativ for kvinner

-

 

Å LEVA

Å leva, det er å elska
det beste di sjel fekk nå;
å leva, det er i arbeid
mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet
å finna det største verd;
å leva, det er å vinna
til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja
all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet
å spegla ein himmel av.


Å leva det er å elska er Anders Vassbotns (1868-1944) poetiske mesterverk med en høytstående "oppskrift på livet" for alle troende, som også ble en salmetekst med melodi av Per Stenberg (1870-1947). Den synges ofte i begravelser, for der kan man vel bedre forstå noe om "å bruke tiden vel"; det at vi har en begrenset gjestetid på denne jord og som vi kan bruke i beste mening til å finne ut mere av bl.a. hva det er "å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå."

Men! - det er en mørk historie rundt denne salmen som har ledet meg til å bruke en del tid på undersøkelser videre, til en for meg økende besynderlighet i dette:

Dette begynte med at han ble sterkt anmodet av Anders Hovden (1879-1943) til å lage en overtydelig "gudsversjon" når den skulle inn i "Nynorsk salmebok for kyrkja og heim og møte", utgitt i 1925. I siste del: "å leva, det er som havet å spegla ein himmel av " ble det endret til: "å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av". Han aksepterte forandringen med et "hjertesukk", i følge hans datter, som fortalte dette senere. Han sa forøvrig, på spørsmål om "himmel", at det for han var det "berre éin himmel" (Snl), men han hadde mesterlig skjønt noe om overtydelighet!

Han hadde mesterlig skjønt noe om overtydelighet; om en "himmel" som ikke overtydelig skulle dyttes på folk, med forskjellige forhold til denne himmel. Slik var dette en meget sterkere tekst - "less is more"! - med en stadig større "himmel" man kunne ta mer og mer til seg over tid.

Det hører meget med til alvoret i saken at Human-Etisk Forbund bruker orginalteksten i sine begravelsesseremonier. Jeg har snakket med dem om dette uten at jeg ble noe særlig klokere om hva de tenker med "himmel" der - og Human-Etisk Forbund er ikke noen "tilforlatelig livssynsorganisasjon" - med for lite av livets større mening å formidle - og særlig alvorlig er dette for barn og ungdom!

Det var nok på tide at Den norske kirke tenkte nok om dette når siste salmebok ble til. Etter en samtale med en representant for innholdsansvarlig; Kirkerådet, ble jeg ikke særlig trygg på det. Et "overgrep" mot Anders Vassbotns mesterpoesi er meget på overtid!

Noen utvalgte kirker - og kroppen er et tempel for et "Guds rike inne i dere"

Oppstandelseskirken i Jerusalem

St. Pauls katedralen i London

Nordlyskatedralen i Alta er etter min mening et storartet eksempel på spennende ny kirkearkitektur i Norge.

Helgerud kirke er den lokale kirke, fra 1982. Orgelets/organistens plassering nede i kirkerommet er spesielt positivt, og kombinert med den særegne, gode akustikk er dette også et flott konsertlokale - og som i alle kirker;

rom for tanker; innover - utover - oppover - i sammenheng


Fra et større dikt av kjære Per Sivle (1857-1904), som en sammenfatning av Veien for mennesket

 

Vår Herre, etter hva vi kan forstå,
han vil det stores vekst frem av det små.
Han skaper ånden som en liten gnist,
som kan bli en ånde-sol til sist,
med stadig klarere og større lue
og stadig likere ham selv å skue.

Personlighedens vekst i gjennem prøvelse,
ved hjertets lutring og ved viljens øvelse,
så felles lykke blir fra plikt til trang,
- det er fra trinn til trinn den skolegang,
som løfter dem, der er av ånde-ætt
til himmelsk myndighet og borgerrett.

 

Se over fjellet


 

Veien blir synlig hvis du går den