Dette er meg, Lasse Moer, som tester ut en av mine oppfinnelser...

Jeg liker å bygge og reparere - og det er jo mye som kan bygges og repareres! Det var noe som begynte i barndommen, der bygging av hytter ute i skogen, og leker; som pil og bue av skogens materialer hørte med.

Jeg husker at Lego var et veldig hyggelig byggemateriale - denne gode leke som aldri ser ut til å bli gammeldags! Som voksen ser jeg at det er viktig å samle en egen eske til grunnbitene for barna. Det kom mange spesialbiter etter hvert som kan gjøre Lego uoversiktlig for barna.

Senere kom en interesse for å bygge modellfly. Den gang ble det bygget modellfly fra byggesett, og dette var en meget spennende og utviklende del av dette. Nå blir det dessverre ikke fløyet så mange selvbyggede modellfly lenger og den gode modellflybutikken som var der i Oslo er heller ikke der lenger.

Etter hvert utviklet jeg modellfly selv, og de siste "konstruksjonene" har vært 3 papirfly. De flyr ganske så bra, om jeg må si det selv! Kanskje det er noe for deg og dine? Papirfly er en spennende, selvbygd og rimelig inne- og uteleke for små og store! - og det trenger vi vel nå!

Videre med å bygge og reparere -

Så har jeg laget noen nettsider; "Byggeplassen - Lasses hjemme- og bortesider" med en del forskjellig innhold: Foruten viktig nok; fly - er det noe om kunst, vitenskap, historie - i også en større sammenheng
.

"Å bygge" kan være å bygge på mange måter - Et menneske er et byggverk i sammenheng med en kultur som også er et byggverk. Dette byggverket går ikke "automatisk videre" til hver ny generasjon, men hvert menneske har sitt eget, videre "byggeprosjekt" - for å bygge våre bedre dager -

Sten på sten kan et byggverk av kunnskap til forståelse på mange plan, reises for en bedre verden - som trenger oss som medbyggere.

- og et tre står der med solen gjennom grenene - på et sted innover - for de lange tankers forståelse -

-

Om vår verdifulle tid: "Vær utålmodig menneske!" av Inger Hagerup (1905-1985)


Til slutt her synger Sven-Bertil Taube "En sång om frihet", komponert av Mikis Theodorakis.
Poesien ble skrevet av nobelprisvinner Dimitris Christodoulou (1924-1991). Oversatt av Bo Setterlind (1923-1991).