Billetten gjaldt også på Samler & Antikk på messeområdet. Her var det fin avdeling for 50-talls kultur i regi av Big Boppers: