høsten går over jorden og alt er for lengst for sent og for tidlig (E. Christie)


Tilbake