Dette er en film som opprinnelig var laget i IMAX-format (for de virkelig store lerreter).
Den ble senere laget om til video og nå finnes den og i Blu-ray. Dette er en film som
anbefales! I ettertid: finnes den her