Her er Astrid Stabells Endlovini Community Development Project (old netadress on the boarder) i Sør-Afrika, som hun startet etter at hun ble pensjonist!